Följ AbbVie

Årets SPIRA-stipendium fokuserar på projekt för stärkt engagemang hos patienter med psoriasis

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2019 12:00 CEST

Årets SPIRA-stipendium går till två projekt som syftar till förbättrad uppföljning och sjukdomskontroll för psoriasispatienter. Pristagarna är Marta Laskowski, kliniken för Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Elisabeth Roth, hudkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Stipendiet syftar till att främja och belöna insatser som förbättrar omhändertagandet av personer som lever med psoriasis eller hudsjukdomen Hidradenitis Suppurativa (HS).

SPIRA-stipendiet instiftades 2014 av biopharmaföretaget AbbVie tillsammans med specialistläkarföreningen SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi). Stipendiesumman är 150 000 kr och tillfaller i år två stipendiater.

– Det är nu sjätte året i rad som SPIRA-stipendiet delas ut, och det är glädjande att vi kan fortsätta sätta strålkastaren på projekt som bidrar till ett bättre omhändertagande för personer som lever med psoriasis och HS. Årets vinnare har båda gemensamt att deras projekt syftar till att engagera och motivera patienter att ta ett eget ansvar för sin sjukdom. Här finns en stor potential som vi i vården inte alltid tar vara på, säger Ada Girnita, ordförande i SSDV.

SPIRA-stipendiet är helt inriktat på patientnära insatser och patientföreningen Psoriasisförbundet deltar i arbetet med att utse stipendiaterna. Stipendiaterna tilldelas SPIRA-stipendiet med följande motiveringar:

PSORIASIS: Marta Laskowski, Kliniken för Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Utveckling och validering av ett självskattningsverktyg för PASI på svenska

För ett projekt som syftar till att nå optimal sjukdomskontroll och förbättring hos psoriasispatienter genom utveckling av ett svenskt, användarvänligt utvärderingsverktyg för uppföljning av sjukdomsaktivitet, enligt SAPASI (Self-Administered Psoriasis area and severity Index). Ett verktyg som utöver att ge patienten bättre insikt och kunskap om sin sjukdom kan bidra till ett bättre underlag för uppföljning och omhändertagande i sjukvården.

Stipendiesumma: 120 000 kr

PSORIASIS: Elisabeth Roth, Hudkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad

Strukturerad kommunikation för ökat egenansvar – i syfte att lindra psoriasissjukdom

För en studie av strukturerad patientkommunikation där man ska utvärdera om skriftlig information om livsstilsfaktorer, tillsammans med en specifik samtalsmetodik, kan bidra till ökat egenansvar och större behandlingsengagemang. Arbetet syftar till att få större kunskap om hur man kan öka patientens motivation för att lindra sin psoriasissjukdom.

Stipendiesumma: 30 000 kr

För mer information om SPIRA-stipendiet kontakta:
Ada Girnita, ordförande SSDV, ada.girnita@sll.se

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla dessa tre arbetsplatser placerade sig 2018 som topp tre i Great Place to Work årliga utvärdering.
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Bifogade filer

PDF-dokument