Gå direkt till innehåll
ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) visade förbättrad kontroll av motoriska fluktuationer jämfört med oral levodopa/karbidopabehandling i pivotal fas III-studie hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

Pressmeddelande -

ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) visade förbättrad kontroll av motoriska fluktuationer jämfört med oral levodopa/karbidopabehandling i pivotal fas III-studie hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

  • Den pivotala randomiserade, dubbelblinda, dubbeldummy, aktivt kontrollerade fas III-studien av kontinuerlig subkutan infusion av ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas nådde sitt primära effektmått i 12-veckorsstudien
  • Patienter som fick ABBV-951 under 24 timmar per dag visade statistiskt signifikant ökning av ON-tid utan besvärande dyskinesier jämfört med oral levodopa/karbidopa. En signifikant minskning av OFF-tid observerades också
  • Biverkningarna överensstämde i allmänhet med den välkända säkerhetsprofilen för levodopa/ karbidopa och biverkningar relaterade till infusionsstället var oftast icke-allvarliga och lindriga eller måttliga i svårighetsgrad
  • Data från denna head-to-head superiority studie kommer att vara en viktig komponent i den globala godkännandeansökan

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att kontinuerlig subkutan infusion under 24 timmar om dygnet av ABBV-951 (foslevodopa/foskarbidopa) var statistiskt superior till oral levodopa/karbidopa i att minska motoriska fluktuationer hos personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas i en randomiserad, dubbelblind, dubbeldummy, aktivt kontrollerad fas III-studie. Studien uppnådde sitt primära effektmått för ökning av ON-tid (timmar) utan besvärande dyskinesier (ofrivilliga rörelser) efter 12 veckor baserat på sjukdomsdagboken PD Diary.1  Dessa resultat kommer att vara en viktig komponent i den globala godkännandeansökan.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

Om AbbVie inom Neuroscience

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av svår sjukdom. Inom neuroscience fokuserar vi på Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, migrän, akut stroke och spasticitet efter stroke. Vi har flera godkända behandlingar tillgängliga och ännu flera under utveckling. Utmaningarna inom dessa områden är stora, men vi är beslutsamma och orubbliga i vårt åtagande gentemot patienter, närstående, vården och samhället.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 270 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden