Gå direkt till innehåll
AbbVie får godkännande från Europeiska kommissionen för Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna med aktiv psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Pressmeddelande -

AbbVie får godkännande från Europeiska kommissionen för Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna med aktiv psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

  • Upadacitinib (15 mg, en gång dagligen) är den första selektiva och reversibla JAK-hämmaren i tablettform godkänd inom EU för tre reumatologiska indikationer hos vuxna; reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit1,2
  • Godkännande stöds av data från tre pivotala kliniska studier inom psoriasisartrit och ankyloserande spondylit i vilka upadacitinib uppnådde alla primära och flertalet sekundära effektmått och med en säkerhetsprofil som överensstämde med den tidigare rapporterade inom reumatoid artrit2-6
  • Europeiska kommissionens godkännande stärker AbbVies långvariga åtagande att utveckla innovativa läkemedel till människor som lever med reumatiska sjukdomar

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt upadacitinib för behandling av vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit, som har uppvisat ett otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Upadacitinib är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen och kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Upadacitinib har också godkänts för behandling av ankyloserande spondylit hos vuxna patienter som har svarat otillräckligt på konventionell behandling.1 Dessa godkännanden stöds av data från tre pivotala kliniska studier SELECT-PsA 1, SELECT-PsA 2 och SELECT-AXIS 1, där upadacitinib visade minskning av sjukdomsaktivitet inom flertal olika effektmått.*4-6

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden