Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för upadacitinib (RINVOQ) för behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

  • CHMP:s positiva utlåtande, som stöds av data från fas 3-studier från det pivotala reumatoid artrit-programmet SELECT, som utvärderar mer än 4 400 patienter, kommer nu att hänvisas till Europeiska kommissionen för slutligt godkännande1-5
  • I fas 3-studierna förbättrade upadacitinib tecken och symtom på reumatoid artrit, hämmade radiografisk progression och förbättrade fysisk funktion, både som monoterapi och i kombination med konventionella syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) 1-5
  • Upadacitinib (under produktnamnet RINVOQTM) är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som upptäckts och utvecklats av AbbVie6

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel gett ett positivt utlåtande om RINVOQ (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen i tablettform för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit som uppvisat otillräckligt svar på eller som är intoleranta mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Det positiva utlåtandet avser användning av upadacitinib som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

CHMP:s positiva utlåtande stöds av fas 3-data från det globala reumatoid artrit-programmet SELECT som utvärderade mer än 4 400 patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit i fem pivotala studier.1-5 I samtliga fem studier – SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND, SELECT-MONOTHERAPY, SELECT-COMPARE och SELECT-EARLY – uppnåddes alla primära och rankade sekundära effektmått, inklusive låg sjukdomsaktivitet baserat på DAS 28 C-reaktivt protein (DAS28-CRP) ≤ 3,2, klinisk remission baserat på DAS28 – CRP < 2,6 och ACR20/50 (beroende på studiedesign). Förbättrat behandlingssvar sågs för upadacitinib både som monoterapi och i kombination med konventionella syntetiska DMARD:s jämfört med placebo, metotrexat eller adalimumab (beroende på studiedesign). 1-5 Data från SELECT-programmet visade konsekvent säkerhetsprofil över de fem studierna.1-5,7 De vanligaste rapporterade biverkningarna var infektioner.1-5

– Reumatoid artrit är en kronisk och funktionsnedsättande sjukdom som drabbar uppskattningsvis 23,7 miljoner människor över hela världen. Även om betydande behandlingsframsteg har gjorts under de senaste 20 åren är det fortfarande många som lever med sjukdomen som ej uppnår remission. Behovet av nya, innovativa behandlingsalternativ är kritiskt, säger Michael Severino, M.D, vice ordförande och talesperson för AbbVie.

– Vi är nöjda med det positiva utlåtandet från CHMP som uppmärksammar upadacitinibs potential för patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit. Denna regulatoriska milstolpe markerar ett viktigt steg i vår strävan att tillhandahålla innovativa behandlingar som tillgodoser ouppfyllda behov hos patienter som lever med reumatoid artrit, säger Michael Severino.

CHMP:s positiva utlåtande är en vetenskaplig rekommendation för godkännande till Europeiska kommissionen, som ger formellt tillstånd för marknadsgodkännande i europeiska unionen. Marknadsgodkännandet kommer att vara giltigt i alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge. Kommissionsbeslutet väntas inom 67 dagar efter CHMP:s utlåtande.

Om studieprogrammet SELECT1-5

Fas 3-programmet SELECT för reumatoid artrit utvärderade mer än 4 400 patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit i fem pivotala studier. Studierna innefattar bedömningar av effekt, säkerhet och tolerabilitet över ett brett spektrum av patienter med reumatoid artrit, inklusive de som är metotrexatnaiva och de som uppvisat otillräckligt svar på eller intolerans mot en eller flera konventionella syntetiska eller biologiska DMARD:s. Viktiga effektmått innefattar ACR-respons, DAS28-CRP och hämning av radiografisk progression. Mer information om dessa studier finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951).

Om RINVOQ (upadacitinib)

RINVOQ, som upptäckts och utvecklats av AbbVie, är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som granskas av hälsomyndigheter globalt för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit och som studeras för andra immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.1-16 Fas 3-prövningar med RINVOQ vid psoriasisartrit, Crohns sjukdom, atopisk dermatit, ulcerös kolit och jättecellsarterit pågår och det studeras även för behandling av ankyloserande spondylit.10-16

Referenser:

1.Burmester GR, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti- rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140- 6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun18.
2.Genovese MC, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, randomised controlled phase 3 trial. Lancet.2018 Jun 23;391(10139):2513-2524. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31116-4. Epub 2018 Jun 13.
3.Smolen JS, et al. Upadacitinib as monotherapy in patients with active rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate (SELECT-MONOTHERAPY): a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 study. Lancet. 2019. May 23. pii: S0140-6736(19)30419-2. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30419-2. Epub 2019 May23.
4.Fleischmann R, et al. Upadacitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase 3, Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Arthritis and Rheumatology. 2019. Jul 9. doi:10.1002/art.41032.
5.van Vollenhoven R, et al. A Phase 3, Randomized, Controlled Trial Comparing Upadacitinib Monotherapy to MTX Monotherapy in MTX-Naïve Patients with Active Rheumatoid Arthritis. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting;891.
6.Bergman M, et al. Upadacitinib Treatment and the Routine Assessment of Patient Index Data 3 (RAPID3) Among Patients with Rheumatoid Arthritis. 2019 ACR/ARHP Annual Meeting;551.
7.Cohen S, et al. Safety profile of upadacitinib in Rheumatoid Arthritis: Integrated analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. EULAR 2019;THU0167.
8.Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2019. Available at: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Accessed on October 16,2019.
9.A Phase 3 Study to Compare ABT-494 to Abatacept in Subjects With Rheumatoid Arthritis on Stable Dose of Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (csDMARDs) Who Have an Inadequate Response or Intolerance to Biologic DMARDs (SELECT-CHOICE). Clinicaltrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03086343. Accessed on October 16,2019.
10.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Accessed on October 16, 2019.
11.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo in Participants With Active Psoriatic Arthritis Who Have a History of Inadequate Response to at Least OneBiologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 2). 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104374. Accessed on October 16,2019.
12.A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Accessed on October 16,2019.
13.Evaluation of Upadacitinib in Adolescent and Adult Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis (Eczema)- Measure Up 1. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03569293. Accessed on October 16, 2019.
14.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Accessed on October 16, 2019.
15.A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects WithActive Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Accessed on October 16, 2019.
16.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Participants With Giant Cell Arteritis (SELECT-GCA). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725202. Accessed on October 16,2019

Ämnen

Taggar


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Theresia Bredenwall

Theresia Bredenwall

Presskontakt Government and External Affairs Director +46 8 684 44 600

Relaterade nyheter