Gå direkt till innehåll
AbbVie lanserar Min vårdväg – för en förbättrad personcentrerad migränvård

Pressmeddelande -

AbbVie lanserar Min vårdväg – för en förbättrad personcentrerad migränvård

AbbVie Scandinavia, ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, lanserar idag ett nytt initiativ för en personcentrerad migränvård, Min vårdväg.

– Vi ser och hör från flera olika intressenter att migränvården är ojämlik, inte tillräckligt högt prioriterad och att det finns utrymme för förbättringar i omhändertagandet. Inom AbbVie har vi ett starkt engagemang i patientfrågor inom alla våra sjukdomsområden och det går som en röd tråd i många av våra initiativ att engagera personer i sin egen hälsa, säger Linn Mandahl, vd på AbbVie Scandinavia.

Min vårdväg, som framställts tillsammans med bland annat Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, sätter personen som lever med migrän i centrum och kan på så vis utveckla och hjälpa vården att bli mer jämlik, samtidigt som det förbättrar livet för den som lever med migrän.
Materialet har testats och utvärderats av några medlemmar i Huvudvärksförbundet, som tycker att materialet är så bra och viktigt att de också vill bidra till spridning av materialet så att många fler kan bli hjälpta.

– Det är viktigt för en person som lever med en sjukdom att vara med och fatta beslut om sin egen vård och hälsa. För att nå dit så behöver personen bli sedd, hörd, bekräftad, respekterad och tagen på allvar. Därför känns Min vårdväg så viktigt, säger Linn Mandahl.

Vid önskemål om intervju med Linn Mandahl, Anna Forsberg eller Huvudvärksförbundet, kontakta Birgitta Björnek, External Affairs Manager, 08-684 44 600, e-post: birgitta.bjornek@abbvie.com

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden