Följ AbbVie

AbbVie utses till Sveriges tredje bästa arbetsplats

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 07:30 CET

Enligt Great Place to Works medarbetarundersökning 2019 utses nu AbbVie till Sveriges tredje bästa arbetsplats. Det är femte året i rad som AbbVie placeras i topp bland Sveriges arbetsplatser. Resultatet bygger på medarbetarnas åsikter om företagets kultur, och även den Culture Audit som beskriver företagets långsiktiga kulturarbete. Totalt har AbbVie ett tillitsindex på 94 procent, en siffra som väger samman områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. 

97 procent av AbbVies medarbetare anser att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats och 98 procent känner sig stolta över hur företaget bidrar till samhället.

– Just nu är vi mitt inne i att skapa en skandinavisk organisation, och att då placera oss på pallplats över Sveriges bästa arbetsplatser känns helt fantastiskt. Våra grannländer Danmark och Norge har också legat på Great Place to Works topplista i många år, och vi är helt överens om att vår starka kultur kommer att vara en nyckelfaktor i att skapa en ny dynamisk skandinavisk organisation. Jag ser verkligen fram emot den resan, mycket på grund av att jag får göra den tillsammans med alla medarbetare, säger Linn Mandahl, vd på AbbVie Skandinavien.

– För oss betyder placeringen på Great Place to Works topplista att vår långsiktiga ambition att skapa en helt unik arbetsplats har burit frukt. Att vi har lyckats skapa en arbetsplats där vi lockar fram varje individs fulla potential genom ett starkt självledarskap, och där vi alla samskapar med varandra och olika aktörer i samhället för att nå vårt gemensamma mål; att förbättra livet för människor som lever med svåra sjukdomar, säger Linn Mandahl.

Sedan AbbVies bildande för sex år sedan har företaget arbetat strategiskt och fokuserat med att skapa en stark kultur som är nära sammanlänkad med affärsstrategin.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla dessa tre arbetsplatser placerade sig 2018 som topp tre i Great Place to Work årliga utvärdering.
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.