Gå direkt till innehåll
För 7e året i rad, och med hjälp av 7 ingredienser: AbbVie på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser

Pressmeddelande -

För 7e året i rad, och med hjälp av 7 ingredienser: AbbVie på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser

AbbVie rankas som Sveriges 3e bästa arbetsplats i Great Place to Works medarbetarundersökning 2021. Placeringen är ett resultat av AbbVies medarbetares åsikter om hur företaget presterar inom fem viktiga områden; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap, samt hur företaget arbetar strategiskt, strukturerat och långsiktigt med kulturen.

Totalt ger AbbVies medarbetare företaget ett tillitsindex, det vill säga resultatet inom de fem områdena, på 91 procent. 96 procent känner sig stolta över att arbeta på AbbVie. 100 procent svarar positivt på att de kan rekommendera våra produkter och tjänster, och 98 procent känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället. Allt sammantaget tycker 96 procent av AbbVies medarbetare att företaget är ett ”Great Place to Work”.

– Även i år har AbbVie gått igenom en rad stora förändringar. Bland annat har vi förvärvat och integrerat Allergan i vår verksamhet, samtidigt som pandemin har medfört att vi behövt ställa om till en nästan helt digital verksamhet, där vi mestadels har kunnat träffa våra kunder, partners och nya medarbetare digitalt. En stor utmaning, men vår starka kultur har gjort detta möjligt. En kultur där vi alla samskapar för att driva vår verskamhet och kultur i den riktning vi vill, säger Linn Mandahl, vd för AbbVie Skandinavien.

– Vi har fortsatt att ha vårt kulturecept bestående av 7 viktiga ingredienser som en ledstjärna i detta arbete. En av ingredienserna är att satsa på våra ledare, med målet att alla ledare ska gå igenom vårt interna ledarskapsprogram för att bidra till ett moget och självreflekterande ledarskap – och därmed en dynamisk och innovativ kultur där vi vill möjliggöra för våra medarbetare att bidra till med sin fulla potential. Och vi kan se att våra satsningar bär frukt; 95 procent anser att vår ledning är goda föredömen för verksamheten, säger Linn.

Sedan två år tillbaka är vi också en skandinavisk organisation och resultatet visar lika starka resultat i alla tre länderna. I Danmark rankades vi 2021 som nummer ett.

– I år har vi tagit nästa steg i vårt arbete med att synliggöra vårt kulturarbete och har skapat en kulturbok som beskriver hur ledningen tillsammans med alla medarbetare med våra 7 ingredienser samskapar för att driva vår verksamhet och kultur framåt, berättar Theresia Bredenwall, External Affairs Director.

– Kulturreceptet är också ett exempel på hur AbbVie bidrar till FNs hållbarhetsagenda, Agenda 2030, för att bidra till en bättre värld där människor har såväl bättre hälsa som goda arbetsförhållanden. Vi vet att de bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med en rad aktörer i samhället för att uppnå detta. Vi delar också gärna med oss av vårt Kulturrecept om vi kan inspirera fler, säger Theresia.

Ingredienserna i kulturreceptet är en färskvara, och därför jobbar AbbVie nu vidare strategiskt, långsiktig och fokuserat för att fortsätta att vara en av Sveriges och Skandinaviens bästa arbetsplatser.

– Om vi lyckas med detta så har vi också bättre förutsättningar att lyckas med vårt övergripande mål – att förbättra livet för människor som lever med svåra sjukdomar, avslutar Linn.

Kontakt

För ytterligare information eller för att ta del av vår Kulturbok, kontakta gärna: Theresia Bredenwall, External Affairs Director, AbbVie Skandinavien, 072-718 3223, theresia.bredenwall@abbvie.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Theresia Bredenwall

Theresia Bredenwall

Presskontakt Government and External Affairs Director Företagsnyheter, forskning och utveckling +46 8 684 44 600