Gå direkt till innehåll
Första svenska parkinsonpatienten har inkluderats i en  fas III-studie för att utvärdera en ny behandling

Pressmeddelande -

Första svenska parkinsonpatienten har inkluderats i en fas III-studie för att utvärdera en ny behandling

  • Det finns ett stort behov av nya och enklare behandlingsformer för parkinsonpatienter med otillräcklig symtomkontroll på peroral behandling
  • Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom, oavsett sjukdomsfas
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom menar att fler patienter än idag skulle få stor nytta av adekvat behandling i komplikationsfas1

AbbVie meddelar att den första svenska parkinsonpatienten nu har inkluderats i en fas III-studie för att utvärdera en ny beredningsform av levodopabehandling för parkinsonpatienter med otillräcklig symtomkontroll på peroral medicinering. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som orsakas av brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan, vilket påverkar rörelsekontrollen och kan leda till ofrivillig stelhet och/eller överrörlighet, symtom på den så kallade komplikationsfasen.

Studien pågår under ett år och ska som primärt utfallsmått utvärdera säkerhet och tolerabilitet av subkutant tillfört läkemedel. Sekundärt utvärderas bland annat behandlingens förmåga att minska tid i motorisk OFF (då parkinsonsymtom som stelhet och skakningar förekommer), effekter på icke-motoriska symtom, samt möjlighet till ökad parkinsonrelaterad livskvalitet. Studien genomförs i 13 länder i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. I Sverige kommer ett fåtal patienter att inkluderas.

– Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom, så vi ser fram emot att även vi i Sverige får vara med och utvärdera denna nya typ av levodopabehandling eftersom det finns ett stort behov av fler behandlingsalternativ för parkinsonpatienter som inte får tillräcklig hjälp av peroral behandling, säger Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Lunds Universitet, samt nationell koordinator för studien.

– Med nya innovativa mediciner och vårdlösningar kan vi hjälpa parkinsonpatienter att bättre hantera sina symtom och leva ett bra liv, trots sjukdom, säger Jan Kövamees, legitimerad läkare och medicinskt ansvarig inom Neuroscience på AbbVie Scandinavia. Vi är därför mycket glada att även svenska parkinsonpatienter kan vara med och pröva denna nya behandlingsmöjlighet.

Om AbbVie inom Neuroscience

Vårt åtagande att förbättra livet för de som lever med neurologiska och psykiatriska störningar är orubblig. Varje utmaning i detta okända territorium gör oss än mer beslutsamma och driver oss vidare i att upptäcka och leverera lösningar för patienter, närstående, vården och samhället. AbbVies portfölj inom Neuroscience består av godkända terapier och en robust pipeline för neurologiska och psykiatriska störningar, inklusive Alzheimers sjukdom, bipolär sjukdom, egentlig depression, migrän, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador, spasticitet efter stroke, schizofreni, akut stroke med flera.

För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Björnek, External Affairs Manager, 08-684 44 600, e-post: birgitta.bjornek@abbvie.com

Referenser:

  1. Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och ledninghttps://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden