Gå direkt till innehåll
Fokus på ökad patientdelaktighet och bättre behandlingsresultat med digital vård på distans via Psoriasis Home

Pressmeddelande -

Fokus på ökad patientdelaktighet och bättre behandlingsresultat med digital vård på distans via Psoriasis Home

En helt ny e-hälsolösning som för sjukvården och psoriasispatienter närmare varandra är lanserad och de första vårdgivarna och patienterna är igång. Psoriasis Home är en del av den digitala plattformen HOPE Solution som gör det möjligt för vården att på ett enkelt, lagligt och strukturerat sätt involvera patienten i vårdflödet. Plattformen möjliggör för patienten att i samråd med vården skicka in sina hälsodata elektroniskt. Tanken är att underlätta uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis. Bättre tillgänglighet, ökat patientengagemang och bättre kvalitet i vårdprocessen är några av vinsterna.

Psoriasis Home är en mobil tjänst utvecklad för psoriasispatienter som går på systemisk behandling. Via en applikation i sin smartphone gör patienten egenuppföljning utifrån en individuellt framtagen aktivitetsplan med direkt återkoppling från vården. Den schemalagda planen visar på vilka aktiviteter och vilken behandling som ska följas över tid. Med hjälp av sin telefon kommer patienterna i hemmamiljö att kunna besvara de skattningsformulär som ligger till grund för behandlingen men även få påminnelser om när det till exempel är dags att ta sin medicin eller ta labprover. Metoden baseras till stor del på det skattningsformulär (PASI) som fylls i vid besök på mottagningen. Dessa formulär utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och de senaste behandlingsrekommendationerna från svenska sällskapet för Dermatologi & Venereologi (SSDV).

Möjligheterna med den nya e-hälsolösningen används redan av vården och patienterna genom Psoriasisföreningen i Stockholms Län och Stockholm Hud, Praktikertjänst på sina mottagningar i Sundbyberg och Sjöstaden.

− Med Psoriasis Home kan vi ge omsorg och vård till fler patienter samtidigt. Målet är att patienten ska få en ökad delaktighet med ett bättre behandlingsresultat, minskat fysiskt och psykiskt lidande, ökad livskvalitet och minskad risk för samsjuklighet. Detta samtidigt som arbetet underlättas för oss då resurserna läggs på de patientgrupper som behöver mest stöd, förklarar Annelie Edrén, verksamhetschef på Psoriasisföreningen i Stockholm.

Den tekniska lösningen HOPE Solution som ligger till grund för Psoriasis Home består av olika delar. Via HOPE Practitioner kommunicerar sjukvården och patienterna, här skapas också patientens så kallade aktivitetsplan och patientuppföljningen. I den mobila applikationen, HOPE App, kommer patienten att kunna se sin aktivitetsplan, få påminnelser om vilka aktiviteter som ska utföras och även se sina resultat. Om patienten missar en aktivitet ser vården detta och kan automatiskt skicka ut en påminnelse eller chatmeddelande till patientens mobiltelefon.

– Att digitalisera delar av psoriasisvården innebär stora fördelar för både patienter och sjukvården. Det ger möjligheter för patienterna att kontinuerligt följa upp symtom och behandlingseffekter - något som ger ökad delaktighet och följsamhet, färre sjukhusbesök och bättre livskvalitet. I andra änden frigörs resurser för sjukvården som kan riktas mot de svårast sjuka och de med mest behov, säger Nina Sellberg, vd på ADDI Medical.

– Psoriasis Home blir en del av ett paradigmskifte som kommer att ge ett effektivare resursutnyttjande både i form av effektivare arbetsprocesser och frigörelse av tid till de som har störst behov. Fler får vård, och rätt patient får rätt vård i rätt tid, tillägger Lars Ettarp, ordförande i Psoriasisföreningen.

Psoriasis Home är utvecklat i samarbete mellan vården, ADDI Medical och AbbVie.

Om ADDI MEDICAL

ADDI Medical jobbar med data-driven patientinvolvering för informationsutbyte mellan vårdgivare och patient med kommunikationsplattformen HOPE Solution som nav.

Kommunikationsplattformen är byggd modulärt med integrationsmöjligheter som möjliggör att ADDI kan samarbeta med olika tillverkare av medicinska sensorer samt inom olika terapiområden.

Den öppna arkitekturen ger möjlighet att ansluta till befintliga journalsystem och kvalitetsregister. HOPE Solution ger även möjlighet att kommunicera med patienten/vårdtagaren på flertal olika sätt (formulär, sensorer, chat, videomöte etc) vilket möjliggör monitorering, förebyggande åtgärder, riskförebyggande arbete, diagnostic och prediktion.

HOPE Solution är utvecklad tillsammans med patienter och vårdgivare, med fokus på användarupplevelse, enkelhet, kvalitet och säkerhet.

Besök oss på www.addimedical.se och Twitter @addimedical_se

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden