Gå direkt till innehåll
Kunskapsbehovet fortsatt stort – uppmärksamma internationella psoriasisdagen!

Pressmeddelande -

Kunskapsbehovet fortsatt stort – uppmärksamma internationella psoriasisdagen!

Idag, den 29 oktober, uppmärksammas Internationella psoriasisdagen för att öka kunskapen om en av våra vanligaste folksjukdomar och hylla alla de som kämpar med psoriasis. Psoriasis drabbar inte bara huden utan kan påverka livet på många sätt – både fysiskt, psykiskt och socialt. Därför är det viktigt att prata klarspråk med sin läkare om sina behov, funderingar och gemensamt sätta upp behandlingsmålen. På webbplatsen LetMeBeClear.se kan man läsa mer psoriasis, vilka rättigheter man har som patient, få tips om hur man på bästa sätt diskuterar sina mål och förväntningar med sin läkare samt ta del av andras erfarenheter.

Mellan 250 000 och 300 000 personer i Sverige lever med psoriasis och drygt 125 miljoner är drabbade världen över. Psoriasis är en kronisk, autoimmun sjukdom som förutom utslag, klåda och fjällande hud även kan påverka andra delar av kroppen.

Vad beror sjukdomen på?

Psoriasis beror på en överaktivering av kroppens immunsystem och räknas till gruppen autoimmuna sjukdomar. De vita blodkroppar som normalt skyddar kroppen mot infektioner, angriper istället de egna hudcellerna, vilket leder till en kronisk inflammation. Inflammationen gör att hudcellerna bildas i mycket högre takt än normalt och ger upphov till utslag som flagnar, fjällar och kliar. Dessa utslag, som kan vara olika stora och sitta på olika delar av kroppen, kallas även plack och är kännetecknade för sjukdomen. Inflammationen stimulerar även blodcirkulationen i det drabbade området, vilket kan leda till rodnad och att huden känns varm.

Psoriasis inte bara en hudsjukdom

Trots att psoriasis i första hand förknippas med hudproblem, kan det överaktiverade immunsystemet även leda till andra besläktade sjukdomar. Hit räknas till exempel psoriasisartrit eller reumatism som är sjukdomar som påverkar lederna, Crohns sjukdom som är en inflammation i mag-tarmkanalen och det metabola syndromet som är ett samlingsnamn för högt blodtryck, högt blodsocker, höga blodfetter och fetma.

Psoriasis drabbar inte bara kroppen, många upplever en försämrad livskvalitet. Det är inte ovanligt att sjukdomens ofta synliga och besvärande symtom gör att man drabbas av skamkänslor, dålig självkänsla och ångest. Depression är också vanligt förekommande bland personer med psoriasis. Många upplever även att sjukdomen har en negativ inverkan på deras relationer, jobb, skola och samliv.

En tydlig dialog om mål och förväntningar är viktig för resultatet

Ännu finns ingen behandling som botar psoriasis men kunskapen om sjukdomen har ökat betydligt de senaste femton åren. Forskning och utveckling har lett till en rad nya, mer effektiva behandlingsalternativ vid psoriasis och därmed även till en ökad möjlighet att leva ett liv som inte påverkas av sjukdomen.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska all vård och behandling vid psoriasis utformas och anpassas efter den enskilda individens behov och förväntningar. Idag är en hud utan symtom och ett liv utan påverkan av sjukdomen, de mål man som psoriasispatient kan förvänta sig av sin behandling.

Med fokus på att lyfta vikten av en ökad och tydlig dialog mellan patienten och läkaren har vi skapat en informativ webbplats, LetMeBeClear.se. På sidan hittar man förutom allmänna fakta om sjukdomen och olika behandlingsalternativ, även tips om hur man på bästa sätt diskuterar sina mål och förväntningar med sin läkare samt får möjligheten att skapa en personlig diskussionsguide som man kan ta med sig. Man kan också ta del av andras erfarenheter. Förhoppningen är att personer med psoriasis ska känna sig mer pålästa, mer förberedda inför sitt läkarbesök och därmed mer delaktiga i sin vård och behandling.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden