Gå direkt till innehåll
Ny data vid tidsbestämd kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) inom kronisk lymfatisk leukemi visar bibehållen progressionsfri överlevnad tre år efter avslutad behandling

Pressmeddelande -

Ny data vid tidsbestämd kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) inom kronisk lymfatisk leukemi visar bibehållen progressionsfri överlevnad tre år efter avslutad behandling

  • Fyraårig uppföljningsanalys från fas III-studien CLL14 (median uppföljningstid 52,4 månader) visar fortsatt förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) efter avslutad behandling med venetoklax i kombination med obinutuzumab jämfört med kombinationen klorambucil och obinutuzumab hos tidigare obehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • En majoritet av patienterna som behandlades med venetoklax i kombination med obinutuzumab har inte fått något återfall tre år efter avslutad behandling

AbbVie meddelar resultat från en fyraårig uppföljningsanalys av fas III-studien CLL14, som visar att tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet som behandlades med venetoklax i kombination med obinutuzumab har en fortsatt förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) och högre grad av icke-mätbar kvarvarande sjukdom (uMRD) jämfört med patienter som fick behandling med kemoimmunoterapi med obinutuzumab och klorambucil. Datan presenterades nyligen på den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology Association Congress).

Fullständigt globalt pressmeddelande återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 270 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden