Ny säsong av ”Doktorn frågar” på Internationella Barnreumatikerdagen

Pressmeddelande -

Ny säsong av ”Doktorn frågar” på Internationella Barnreumatikerdagen

Idag, den 18 mars, äger den Internationella Barnreumatikerdagen rum för andra gången någonsin. Dagen till ära lanserar patientorganisationen Unga Reumatiker, i samarbete med AbbVie, en andra säsong av den mycket uppskattade podcasten ”Doktorn frågar”. Podden vänder på det klassiska konceptet ”fråga doktorn” – här är det istället vårdpersonalen som frågar och patienterna som svarar!

Podden vill inspirera till medskapande och delaktighet, och utmana normen av att det är vårdpersonal som sitter inne med alla svar och att patienter är passiva mottagare av vård och information.

Första säsongen av ”Doktorn frågar”, som släpptes på dagen för ett år sedan, i samband med den första Internationella Barnreumatikerdagen, bjöd in till samtal mellan specialistläkare och patienter. Utöver täta kontakter med reumatologer har barn, ungdomar och unga vuxna med reumatism, samt deras anhöriga, även möten med annan vårdpersonal på regelbunden basis. I säsong två får därför andra yrkesgrupper inom reumatologivården chansen att ställa frågor till patientrepresentanter och få mer kunskap och ökad förståelse för patienters upplevelser och behov. I varje avsnitt är det en ny person och profession som ställer frågorna. Bland dessa återfinns en sjuksköterska, en fysioterapeut, en arbetsterapeut, en kurator och en psykolog.

− Den här gången har vi valt att lyfta hela vårdteamet och låta fler professioner få chansen att ställa frågor. Vi tror att det är lika viktigt att alla funktioner får ta del av patienters erfarenheter och kompetens. Vi tycker också att det är viktigt att våra medlemmar får tillgång till ett samverkande team och därför delar vi med oss av bra och mindre bra exempel och förslag på förändring, utifrån vårt unika perspektiv, säger Cajsa Helin Hollstrand, ordförande i Unga Reumatiker.

”Doktorn frågar” vänder sig främst till vårdpersonal, men också till Unga Reumatikers medlemmar och andra intresserade.

− Vårt mål på AbbVie är att förbättra livet för människor som påverkas av sin sjukdom. Unga Reumatiker gör en mycket viktig insats med sitt arbete och det var en självklarhet för oss att även i år stödja podden ”Doktorn frågar”. Det är viktigt att personer med reumatism får möjlighet att lyfta sina personliga erfarenheter samt insamlade kunskaper om sin sjukdom. I tillägg till alla värdefulla insikter som lyfts i podden hoppas vi att den inspirerar vårdpersonalen att även till vardags våga lyssna mer på och ställa frågor till de som lever med sjukdomen, säger Linn Mandahl, vd för AbbVie Skandinavien.

Doktorn frågar produceras av Unga Reumatiker i samarbete med AbbVie och finns på alla podcast-plattformar och Spotify.

Om Internationella Barnreumatikerdagen

World young Rheumatic Disease Day (WORD Day), eller Internationella Barnreumatikerdagen på svenska, syftar till att uppmärksamma de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med reumatisk sjukdom. Sedan tidigare finns World Arthritis Day, även kallad Internationella Reumatikerdagen på svenska. Men WORD Day är den första internationella dagen som endast fokuserar på unga. Dagen är inrättad av European Network for Children with Arthritis (ENCA) och Peadiatric Rheumatology European Association (PReS) och ägde rum för första gången den 18 mars 2019.

Om reumatisk sjukdom bland barn och unga

I Sverige får drygt 200 barn varje år diagnosen juvenil idiopatisk artrit (JIA), även kallad barnreumatism. I Sverige finns idag ca 2000 barn och ungdomar under 18 år som har just barnreumatism. Det finns också många vuxna som har JIA eftersom det är en kronisk sjukdom som en ofta har med sig hela livet. Och barnreumatism är inte den enda reumatiska diagnosen som barn och ungdomar får. Forskningen pratar om att det finns över 200 reumatiska diagnoser, och andra vanliga reumatiska sjukdomar är till exempel psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och SLE. Någon exakt siffra på hur många barn, ungdomar och unga vuxna i Sverige som har någon typ av reumatisk sjukdom finns det tyvärr inte, men totalt sett lever över en miljon svenskar med reumatism.

Om Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Det gör vi bland annat genom att driva opinion och verka för våra rättigheter, skapa mötesplatser, sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna, och verka för ökade forskningsinsatser. Vår vision är att alla reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager +46 730 395 373