Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya data visar en högre grad av helt utläkt hud vid behandling med Skyrizi (risankizumab) jämfört med Cosentyx (secukinumab) vid vecka 52

-Data från IMMerge, en jämförande öppen fas IIIb-studie visar att Skyrizi uppnådde det sekundära effektmåttet för superioritet i en jämförelse med Cosentyx vid vecka 52, där 66procent av Skyrizi-patienterna uppnådde helt utläkt hud (PASI 100) jämfört med 40 procent av Cosentyx-patienterna1

-Tidigare kommunicerade resultat visar att Skyrizi även uppnått samtliga primära effektmått i studien1 (läs gärna här)

-Inga nya säkerhetssignaler observerades för Skyrizi under 52 veckor1

-Resultaten presenterades under American Academy of Dermatologys virtuella årsmöte

Nya jämförande, fas IIIb-data visar att 66 procent av patienterna som fick Skyrizi uppnådde helt läkt hud, uppmätt med Psoriasis Area and Severity Index (PASI 100), jämfört med 40 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid vecka 52 (p<0,001).1 Dessa ”late-breaking” data meddelades idag under en online-presentation av American Academy of Dermatology (AAD). I januari presenterade AbbVie ytterligare resultat från denna studie.

− Jag har själv sett vilken positiv effekt det har på psoriasispatienters liv att kunna uppnå och upprätthålla läkt hud, säger Richard B. Warren, professor och hederskonsult inom dermatologi på Dermatology Centre Salford Royal NHS Foundation Hospital, University of Manchester. Dessa nya data är viktiga eftersom de understryker att komplett hudläkning är ett realistiskt behandlingsmål för personer som lever med psoriasis.”

Ytterligare resultat visade att en signifikant högre andel patienter som behandlades med Skyrizi nådde en static Physician Global Assessment-poäng (sPGA) för utläkt eller nästan utläkt hud (sPGA 0/1) jämfört med de som behandlades med Cosentyx vid vecka 52 (88 procent jämfört med 58 procent, p<0,001).1

Skyrizi uppnådde de båda primära effektmåtten av PASI 90 genom att visa minst likvärdig effekt jämfört med Cosentyx vid vecka 16 och superioritet jämfört med Cosentyx vid vecka 52.1 Vid vecka 16 uppnådde 74 procent av patienterna som behandlades med Skyrizi PASI 90 jämfört med 66 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx.1 Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 vid vecka 52 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx (p<0,001).Dessa resultat har kommunicerats tidigare och finns att läsa här.

Säkerhetsdata visade att säkerhetsprofilen för Skyrizi överensstämde med det som observerats i tidigare rapporterade studier då inga nya säkerhetssignaler observerades upp till vecka 52.1-4 Frekvensen av biverkningar var jämförbar mellan Skyrizi och Cosentyx, utan några statistiska skillnader.1 De vanligaste biverkningarna var nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, huvudvärk, artralgi och diarré.1 Frekvensen av allvarliga biverkningar var 5,5 procent i Skyrizi-gruppen och 3,7 procent i Cosentyx-gruppen.1 Biverkningar som ledde till avbruten behandling med läkemedlet i studien var 1,2 procent i Skyrizi-gruppen och 4,9 procent i Cosentyx-gruppen.1 Inga dödsfall inträffade i någon av behandlingsgrupperna.1

Skyrizi ingår i ett samarbete mellan Boehringer Ingelheim och AbbVie, där AbbVie leder utvecklingen och tillhandahåller läkemedlet globalt.

Om IMMerge fas IIIb-studien1,5

Denna multicenter, randomiserade, öppna (båda armarna), blint effektbedömda, jämförande fas IIIb-studie utformades för att utvärdera säkerheten och effekten hos Skyrizi jämfört med Cosentyx hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Patienterna randomiserades 1:1 till Skyrizi (n=164) (150 mg), som gavs som två 75 mg subkutana injektioner vid baslinjen, fyra veckor senare och därefter var 12:e vecka, eller Cosentyx (n=163) (300 mg) som gavs som två 150 mg subkutana injektioner, vid baslinjen, vid vecka 1, 2, 3 och 4 och därefter var 4:e vecka. Studien har två primära effektmått; minst likvärdig effekt (non-inferiority) vid vecka 16 samt signifikant bättre effekt (superiority) vid vecka 52, både med PASI 90 och tre sekundärt rankade effektmått (PASI 100 vid vecka 52, sPGA 0/1 vid vecka 52 och PASI 75 vid vecka 52). Säkerheten bedömdes hos alla patienter.

Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov (NCT03478787).

Om Skyrizi (risankizumab) i Europeiska unionen6

Skyrizi (risankizumab) är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.


Referenser:
1.Warren, R.B., et al. Risankizumab Versus Secukinumab in Patients with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: A Phase 3 Trial. 2020 AAD Meeting (Virtual). American Academy of Dermatology Annual Meeting. 2020.
2.Gordon K, et al. Efficacy and safety of risankizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis (UltIMMa-1 and UltIMMa-2): results from two double-blind, randomised, placebo-controlled and ustekinumab-controlled phase 3 trials. The Lancet. 2018 Aug 25; 392(10148):650-661.
3.Reich, K., et al. Risankizumab compared with adalimumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis (IMMvent): a randomised, double-blind, active-comparator-controlled phase 3 trial. Lancet. 2019 Aug 17;394(10198):576-586. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30952-3.
4.Blauvelt, A., et al. Efficacy and Safety of Continuous Q12W Risankizumab Versus Treatment Withdrawal: 2-Year Double-Blinded Results from the Phase 3 IMMhance Trial. Poster #478. 24th World Congress of Dermatology. 2019.
5.Risankizumab Versus Secukinumab for Subjects With Moderate to Severe Plaque Psoriasis. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787.
6.SKYRIZI (risankizumab) [Package Insert]. North Chicago, Ill.: AbbVie Inc.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi, ögonsjukdomar samt produktportföljen inom Allergan Aesthetics. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna.
Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden