Gå direkt till innehåll
Nya långtidsdata avseende effekt och säkerhet av Rinvoq (upadacitinib) vid reumatoid artrit presenterades vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2021)

Pressmeddelande -

Nya långtidsdata avseende effekt och säkerhet av Rinvoq (upadacitinib) vid reumatoid artrit presenterades vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2021)

  • Långtidsdata från fas 3-studien SELECT-COMPARE visade att kontinuerlig behandling med upadacitinib (15 mg, en gång dagligen) i kombination med metotrexat (MTX) ledde till bibehållen remission och låg sjukdomsaktivitet hos vuxna med reumatoid artrit i upp till tre år1
  • Inga nya säkerhetssignaler observerades hos patienter med reumatoid artrit i upp till 4,5 år (utvärderades via en separat integrerad säkerhetsanalys)2
  • Resultaten presenterades på EULAR, som i år hölls virtuellt
  • Upadacitinib är den första selektiva och reversibla JAK-hämmaren i tablettform godkänd inom EU för tre reumatologiska indikationer hos vuxna; reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit3

I samband med årets EULAR presenterade AbbVie nya långtidsresultat som visar att patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som behandlades med upadacitinib i kombination med MTX bibehöll högre grad av remission och låg sjukdomsaktivitet under tre år, jämfört med dem som behandlades med adalimumab och MTX1. Dessutom bekräftades det i en separat, integrerad analys att säkerhetsprofilen för upadacitinib var konsekvent under 4,5 år och inga nya säkerhetssignaler observerades2.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden