Gå direkt till innehåll
Psoriasisläkemedlet Skyrizi (risankizumab) med endast en injektion per doseringstillfälle nu godkänt av EU-kommissionen

Pressmeddelande -

Psoriasisläkemedlet Skyrizi (risankizumab) med endast en injektion per doseringstillfälle nu godkänt av EU-kommissionen

  • EU godkännandet innebär att risankizumab inom kort kan administreras som endast en injektion per doseringstillfälle, med antingen förfylld penna eller förfylld spruta1
  • Godkännandet bygger på studieresultat som påvisar bioekvivalens mellan såväl en 150 mg-injektion och två 75 mg-injektioner, som mellan 150 mg i förfylld spruta och i förfylld penna1

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt en ny Skyrizi (risankizumab) formulering, som ges via en subkutan injektion, med hjälp av en förfylld penna eller spruta vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka.1 Det innebär att risankizumab 150 mg nu är det enda tillgängliga behandlingsalternativet, för vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis i behov av systemisk behandling, som kan administreras via antingen en förfylld penna eller en förfylld spruta 4 gånger per år (efter de initiala doserna vecka 0 och 4).1 Då behandlingen tidigare bestått av två förfyllda 75 mg-sprutor per doseringstillfälle medför detta godkännande en förenkling för patienter som behandlas med risankizumab då antalet injektioner halveras och det dessutom ges möjlighet att välja mellan två olika injektionsalternativ.1

Subventionsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) för risankizumab 150 mg förväntas träda i kraft under juli.

Om Skyrizi (risankizumab) i Europeiska unionen1

Skyrizi (risankizumab) är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Referens:

1. SKYRIZI [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Ltd. Tillgänglig via länk: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/skyrizi-epar-product-information_en.pdf. 19 februari 2021

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden