Gå direkt till innehåll
Rinvoq (upadacitinib) når det primära och de flesta sekundära effektmått i en fas III-studie vid icke-radiografisk axial spondylartrit

Pressmeddelande -

Rinvoq (upadacitinib) når det primära och de flesta sekundära effektmått i en fas III-studie vid icke-radiografisk axial spondylartrit

  • I delstudie nummer två som ingår i SELECT-AXIS 2, en klinisk fas III-prövning vid icke-radiografisk axial spondylartrit, uppnådde upadacitinib det primära effektmåttet ASAS40 vid vecka 14 jämfört med placebo (45 procent jämfört med 23 procent)1
  • 12 av 14 sekundära effektmått uppnåddes i studien1
  • Säkerhetsdata överensstämde med SELECT-AXIS 1, en fas III-studie inom ankyloserande spondylit (AS), samt med den kända studerade säkerhetsprofilen för upadacitinib inom flera andra indikationer, inga nya säkerhetssignaler observerades1-6
  • Upadacitinib, en selektiv och reversibel JAK-hämmare i tablettform, utvecklad av AbbVie, studeras vid flera andra immunmedierade inflammatoriska sjukdomar1-6-14

AbbVie presenterade positiva data från den andra av två studier som ingår i SELECT-AXIS 2, en klinisk fas III-prövning, hos vuxna patienter med aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA). I studien uppnådde upadacitinib (15 mg, en gång dagligen) det primära effektmåttet Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) 40 och majoriteten av de rankade sekundära effektmåtten vid vecka 14.1 Signifikant fler patienter behandlade med upadacitinib uppnådde ASAS40 jämfört med placebo (45 procent mot 23 procent; p ˂0,0001).1

SELECT-AXIS 2 är den första studien som utvärderar effekten och säkerheten av upadacitinib (15 mg, en gång dagligen) hos vuxna patienter med nr-axSpA.1 Nyligen tillkännagav AbbVie positiva resultat från den första delstudien i SELECT-AXIS 2 där man undersökt effekten och säkerheten hos vuxna patienter med ankyloserande spondylit (AS) som svarat otillräckligt på behandling med biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (bDMARDs).1

− Människor som lever med aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit lider av kronisk inflammatorisk ryggsmärta och begränsad fysisk funktion, vilket påverkar deras förmåga att arbeta och ha ett fysiskt aktivt liv, säger Alexandra Nystrand, medicinsk rådgivare på AbbVie Skandinavien. Sjukdomen drabbar ofta en yngre vuxenpopulation och det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. Vi är därför mycket tacksamma över dessa data som visar att upadacitinib har potential att lindra symptom vid nr-axSpA och bidra till ökad möjlighet att nå sjukdomsförbättring.

Behandling med upadacitinib resulterade i minskning av sjukdomstecken och symptom hos patienter med nr-axSpA, inklusive ryggsmärta och inflammation, samt förbättringar i fysisk funktion och sjukdomsaktivitet vid vecka 14.1 I studien uppnådde en signifikant högre andel av patienterna som behandlats med upadacitinib låg sjukdomsaktivitet, uppmätt som genomsnittlig förändring från baslinjen i ASDAS, jämfört med placebo (42 procent mot 18 procent; p ˂0,0001). Likaså observerades en signifikant förbättring av tecken på inflammation i ryggraden, bedömt med MRI SPARCC SI Joint Score, samt i patienternas egenbedömning av total ryggsmärta i upadacitinib-gruppen jämfört med placebogruppen vid vecka 14 uppmätt som genomsnittlig förändring från baslinjen (-2,49 mot 0,57; p ˂0,0001 respektive -2,91 mot -2,00; p=0,0004). Man observerade även en signifikant förbättring av fysisk funktion hos patienter som behandlades med upadacitinib jämfört med placebo, bedömt enligt BASFI, vid vecka 14 uppmätt som genomsnittlig förändring från baslinjen (-2,61 mot -1,47; p ˂0,0001).1

För mer information om effekt- och säkerhetsdata se länken till det globala pressmeddelandet nedan.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden