Gå direkt till innehåll
SKYRIZI för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige

Pressmeddelande -

SKYRIZI för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige

  • Skyrizi (risankizumab) ingår i läkemedelssubventionen i Sverige från den 14 juni 2019 och finns nu tillgängligt på svenska apotek.1
  • Skyrizi är en humaniserad, monoklonal immunoglobulin G1 (IgG1) antikropp som utformats för att selektivt hämmaIL-23 genom att binda till dess p19-subenhet4 och utgör ett nytt behandlingsalternativ för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis2-6
  • Skyrizi är godkänt i Europa för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, och subventionen gäller patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.1


Enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingår Skyrizi (risankizumab) i den svenska läkemedelsförmånen. Skyrizi är sedan tidigare godkänt i Europa för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Subventionen gäller med begränsning, och är endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.1

Den rekommenderade dosen för Skyrizi är 150 mg (två 75 mg-injektioner)som ges subkutant först som en startdos vecka 0, en dos vecka 4 och därefter var 12:e vecka.

I kliniska studier har Skyrizi visat på höga nivåer av utläkt hud efter 16 veckors behandling, en effekt som visades bestå vid uppföljning av ett års behandling (52 veckor).2-5

EU-godkännande baseras på resultaten från fyra registerstudier i fas III, ultIMMa-1, ultIMMa-2, IMMvent och IMMhance, som utvärderat mer än 2000 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.2-5

I samtliga fyra studier var det kombinerade primära effektmåttet att uppnå dels åtminstone PASI 90, det vill säga 90-procentig förbättring uppmätt med Psoriasis Area and Severity Index och dels att det läkarbedömda utfallet enligt måttet sPGA (static Physician Global Assessment) skulle vara utläkt eller nästan utläkt hud (sPGA 0/1) vid behandlingsvecka 16.2-5
De mest frekvent rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektioner som förekom hos 13 procent av patienterna.5 Andra vanliga biverkningar var tinea-infektioner, huvudvärk, klåda, trötthet och reaktioner vid injektionsstället.5

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.
SKYRIZI ingår i ett samarbete mellan AbbVie och Boehringer Ingelheim, där AbbVie leder utvecklingen och tillhandahåller läkemedlet globalt

Referenser:

1.TLV.se

2.Gordon K, et al. Efficacy and safety of risankizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis (UltIMMa-1 and UltIMMa-2): results from two double-blind, randomised, placebo-controlled and ustekinumab-controlled phase 3 trials. The Lancet. 2018 Aug 25;392(10148):650-661.

3.Reich, K., et al. Efficacy and Safety of Risankizumab Compared with Adalimumab in Patients with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: Results from the Phase 3 IMMvent Trial. ePoster #P1813. European Academy of Dermatology and Venereology Congress. 2018.

4.Blauvelt, A. et al. Risankizumab Efficacy/Safety in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: 16-Week Results From IMMhance [abstract P066]. Acta Derm Venereol. 2018; 98(suppl 219): 30.

5.SKYRIZI [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Ltd. Available at: https://www.ema.europa.eu

6.Papp K.A., et al. Risankizumab versus Ustekinumab for Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N Engl J Med. 2017 Apr 20; 376:1551-1560.

Ämnen

Taggar


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Theresia Bredenwall

Theresia Bredenwall

Presskontakt Government and External Affairs Director +46 8 684 44 600