Gå direkt till innehåll
Studieresultat för behandling med Rinvoq (upadacitinib) vid psoriasisartrit i mer än ett år presenterades vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2021)

Pressmeddelande -

Studieresultat för behandling med Rinvoq (upadacitinib) vid psoriasisartrit i mer än ett år presenterades vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2021)

  • I SELECT-PsA 2 uppnådde 29 procent av patienter som behandlades med upadacitinib (15 mg, en gång dagligen) minimal sjukdomsaktivitet efter 56 veckor, vilket överensstämde med förbättringar som observerades i vecka 24 uppmätt från studiestart. I studien ingick vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot minst ett biologiskt sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel (bDMARDs)1,2
  • Säkerhetsprofilen för upadacitinib överensstämde med tidigare rapporterade resultat vid reumatoid artrit, inga nya säkerhetssignaler observerades1,3
  • Resultaten presenterades på EULAR, som i år hölls virtuellt
  • Upadacitinib är den första JAK-hämmaren i tablettform godkänd inom EU för tre reumatologiska indikationer hos vuxna; reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit2

I samband med årets EULAR presenterade AbbVie resultat av en analys från fas 3-studien SELECT-PsA 2 som visade att kontinuerlig behandling med upadacitinib (15 mg, en gång dagligen) resulterade i bibehållen förbättring av sjukdomsaktiviteten i mer än ett år (56 veckor) hos patienter med aktiv psoriasisartrit. Patienterna som ingick i studien har uppvisat otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot åtminstone ett biologiskt sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel (bDMARDs).1 Vid vecka 56 uppnådde 29 procent av patienterna minimal sjukdomsaktivitet (MDA).1 Resultatet vid vecka 56 var ej kontrollerat för multiplicitet.1 Resultaten har nyligen publicerats online i den vetenskapliga tidskriften Rheumatology and Therapy.4

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden