Gå direkt till innehåll
Uppmärksamma Internationella reumatikerdagen – hjälp personer med reumatism att överrösta sin sjukdom

Pressmeddelande -

Uppmärksamma Internationella reumatikerdagen – hjälp personer med reumatism att överrösta sin sjukdom

Idag, den 12 oktober, uppmärksammas Internationella Reumatikerdagen världen över för att öka kunskapen om reumatism, förståelsen för sjukdomsbördan samt hylla alla de som kämpar med sin sjukdom. Ungefär en miljon människor i Sverige lever idag med en reumatisk sjukdom. Var och en av dessa har unik kunskap om sig själv och sina behov, värdefulla insikter som behöver tydliggöras för att uppnå så bra vård som möjligt. Med fokus på att belysa vikten av en ökad och tydlig dialog mellan patienten och läkaren har vi skapat en informativ webbplattform, Reumatikerlinjen.se. Den erbjuder, bland mycket annat matnyttigt om reumatiska sjukdomar, konkreta tips på hur man som patient kan bli mer delaktig i mötet med vården och göra sin röst hörd.

Många som lever med reumatisk sjukdom upplever att de inte är delaktiga och kan påverka valet av sin behandling (Unga Reumatiker rapporten 2018). Att känna sig sedd, hörd och respekterad är en förutsättning för trygghet och delaktighet i vården. Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser, men detta behöver lyftas och synliggöras i mötet med vården för att möjliggöra en delaktighet från patientens sida.

Vårt mål är att förbättra livet för människor som påverkas av sin sjukdom, vilket vi har som ledstjärna när vi forskar och utvecklar nya behandlingar inom en rad olika sjukdomar. Vi tror dock att det finns ytterligare att sätt för oss att bidra till ett bättre liv för de som lever med en reumatisk sjukdom och det är genom att skapa resurser som kan inspirera till ökad patientdelaktighet och medskapande i vården. Ett exempel på det är vår patientsida Reumatikerlinjen.se där vi har samlat och kontinuerligt fyller på med värdefulla tips, information och annat intressant om reumatisk sjukdom som är utanför den medicinska expertisen. På sidan finns också inspirerande berättelser från människor med olika reumatiska sjukdomar som delar med sig av sina erfarenheter och sin vardag.

Att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga efter under ett läkarbesök är inte alltid enkelt. De flesta har många funderingar och drömmer om att bli fri från sina symtom men vet inte hur vägen dit kan se ut. Därför har vi valt att lyfta in det perspektivet på Reumatikerlinjen.se under samlingsnamnet Överrösta din RA men självfallet är all information applicerbar även vid andra reumatiska sjukdomar. Det är viktigt att tala med sin läkare om sina behov, funderingar och att gemensamt sätta upp behandlingsmål. Genom konkreta tips, samtalsguide och möjligheten att uppleva ett virtuellt vårdmöte hoppas vi att man ska känna sig mer förberedd inför sitt läkarbesök och därmed mer delaktig i sin vård och behandling.

Om reumatiska sjukdomar - vanlig sjukdom med många diagnoser

Reumatism innefattar en mängd olika sjukdomar som angriper de delar av kroppen som påverkar hur du rör dig, till exempel skelettet, lederna och musklerna. Det finns omkring 80 olika reumatiska sjukdomar och även andra delar av kroppen, som kärl, bindväv och hjärta, kan drabbas. Cirka en miljon människor i Sverige lever med en reumatisk sjukdom. De vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA eller ledgångsreumatism) och spondylartrit (SpA, en grupp diagnoser med gemensamma drag och överlappande symtom). I gruppen spondylartrir ingår de mer kända diagnoserna ankyloserande spondylit (AS – även kallat Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. RA, AS och psoriasisartrit tillhör gruppen inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Gemensamt för dessa diagnoser är att utöver ledsjukdomen kan man ha symtom från andra organ, t ex tarm, ögon och hud. Symtomen från dessa organ kan ibland komma tidigare än symtomen från lederna.

Om Internationella reumatikerdagen

World Arthritis Day eller Internationella reumatikerdagen på svenska, syftar till att uppmärksamma alla de som lever med reumatisk sjukdom. Dagen stiftades 1996 av Arthritis och Rheumatism Internationel (ARI) och uppmärksammas varje år den 12 oktober.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden