Gå direkt till innehåll
Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Pressmeddelande -

Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

  • Venclyxto®, den första BCL-2-hämmaren som godkänts i Europa, ingår i läkemedelssubventionen i Sverige från den 1 maj 2018
  • Subventionen gäller Venclyxto som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cell receptor (BCR) - hämmare, eller patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en BCR-hämmare
  • Gällande från 1 maj finns även en sidoöverenskommelse mellan AbbVie och landstingen som innebär en återbäring till landstingen

STOCKHOLM, 26 april 2018 – AbbVie, ett forskningsbaserat biopharmaföretag, meddelar idag att Venclyxto® (venetoclax) som monoterapi nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
Venclyxto är en tablettbehandling som tas en gång om dagen och det första läkemedlet som selektivt hämmar funktionen av BCL-2. BCL-2 är ett protein som förhindrar naturlig celldöd hos de celler som uttrycker proteinet, däribland återfinns KLL-celler.
KLL är en cancer i blodet och benmärgen som vanligtvis utvecklas långsamt. De som har 17p-deletion eller TP53-mutation har ofta en dålig prognos och medellivslängden är kortare än två till tre år med nuvarande standardbehandling. KLL är den första indikationen för AbbVie inom cancerområdet.
– Vår strävan att hitta nya behandlingsmöjligheter mot olika former av cancer startade redan för 20 år sedan, och har lett fram till forskning som möjliggjort blockering av BCL-2-aktiviteten. Men vår resa inom onkologi har bara börjat, säger Linn Mandahl Skepp, vd för AbbVie i Sverige. AbbVies pipeline inom cancer omfattar fler än 20 substanser som för närvarande utvärderas vid behandling av 20 olika cancerformer i över 200 kliniska studier världen över.

Om Venclyxto
Venclyxto (venetoklax) är en selektiv hämmare av det antiapoptotiska proteinet BCL-2. Detta protein förhindrar naturlig celldöd, apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller t ex KLL-celler. Genom att blockera detta protein dör cancercellerna och antalet minskar. 

Venclyxto ingår i den svenska läkemedelsförmånen:
som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter;
-med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cell receptor (BCR) -hämmare.
-utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en BCR-hämmare.

Venclyxto är en tablettbehandling. Då behandlingen startas ges 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ska ökas gradvis under en period på 5 veckor, upp till den rekommenderade dagliga dosen på 400 mg en gång per dag. Behandlingen ska pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte längre tolererar den. Vissa personer kan under behandling utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att cancercellerna bryts ner så snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Detta kallas TLS (tumörlyssyndrom). Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto. De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött. Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche. Läkemedlet säljs av båda företagen i USA och av AbbVie utanför USA. I november 2017 fick företagen ta emot utmärkelsen ”Bästa Farmaceutiska produkt” för Venclyxto av Prix Galien, ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och utveckling.

Om AbbVie inom onkologi/hematologi
AbbVies forskning inom onkologi och hematologi fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och svårbehandlade cancerformerna. Genom förvärvet av Pharmacyclics 2015 och Stemcentrx 2016, våra forsknings-och utvecklingsinsatser samt ett flertal andra samarbeten, har AbbVie nu en portfölj av marknadsförda produkter och potentiella substanser inom fler än 20 olika cancerformer, vilka undersöks i fler än 200 kliniska studier. För mer information om AbbVie inom onkologi – se www.abbvieoncology.com

Referenser:
-Bipacksedel för Venclyxto www.fass.se
-Produktresumé för Venclyxto, www.fass.se
-Schnaiter A, et al. 17p deletion in chronic lymphocytic leukemia: risk stratification and therapeutic approach. Hematol Oncol Clin N Am. 2013; 27:289-301.
-Stilgenbauer S, et al. Understanding and managing ultra high-risk chronic lymphocytic leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2010; 1:481-488.
-Galien Foundation. The Galien Foundation Honors Excellence in Scientific Innovation and Humanitarian Efforts at 2017 Prix Galien Awards Gala. Available from: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-galien-foundation-honors-excellence-in-scientific-innovation-and-humanitarian-efforts-at-2017-prix-galien-awards-gala-300543930.html.Accessed November 2017.

Ämnen

Taggar


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Theresia Bredenwall

Theresia Bredenwall

Presskontakt Government and External Affairs Director Företagsnyheter, forskning och utveckling +46 8 684 44 600
Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793
Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

Relaterat material