Gå direkt till innehåll
Venclyxto (venetoklax) är godkänt av EU-kommissionen som kombinationsbehandling för patienter med nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi, AML

Pressmeddelande -

Venclyxto (venetoklax) är godkänt av EU-kommissionen som kombinationsbehandling för patienter med nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi, AML

  • Venclyxto (venetoklax) i kombination med hypometylerande läkemedel är en ny behandling som godkänts av EU-kommissionen för nydiagnosticerade AML-patienter som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi1
  • Godkännandet är baserat på data från AbbVies kliniska prövningsprogram för Venclyxto, inklusive fas III-studien VIALE-A, i vilken AML-patienter som behandlades med Venclyxto i kombination med azacitidin visade förbättringar i total överlevnad (OS) jämfört med patienter som behandlades med placebo i kombination med azacitidin2
  • Godkännandet baseras också på resultat från fas Ib M14-358-studien som visade att patienter som behandlades med Venclyxto i kombination med azacitidin eller decitabin uppnådde remission i hög utsträckning3

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att EU-kommissionen har godkänt Venclyxto i kombination med hypometylerande läkemedel, azacitidin eller decitabin, för behandling av vuxna nydiagnostiserade AML-patienter, som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi.1  Godkännandet gäller i alla 27 EU-länderna, liksom Island, Liechtenstein och Norge.

– EU-kommissionens godkännande av venetoklax kombinationsbehandling är ett viktigt framsteg inom AML och medför ett nytt behandlingsalternativ för personer som står inför vad som ofta är en förödande akut leukemidiagnos, säger Zack Pemberton-Whiteley, ordförande i Acute Leukemia Advocates Network.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Om AbbVie inom onkologi

AbbVies forskning inom onkologi och hematologi fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och svårbehandlade cancerformerna. Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling. Det gör vi genom att kombinera vår djupa kunskap inom biologi med banbrytande teknik, och i samarbete med våra partners – forskare, kliniska experter, andra företag, intresseorganisationer och patienter. Vi utforskar även olika möjligheter för att hjälpa patienter att få tillgång till våra cancermediciner.

Vi har godkända behandlingar och fler än 20 substanser under utveckling inom olika cancerformer, vilka undersöks i fler än 300 kliniska studier världen över. För mer information om AbbVie inom onkologi – se abbvie.com/oncology.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden