Gå direkt till innehåll
Nya långtidsdata för Rinvoq (upadacitinib) visar på bibehållen effekt och säkerhet vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

Pressmeddelande -

Nya långtidsdata för Rinvoq (upadacitinib) visar på bibehållen effekt och säkerhet vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

  • Långtidsuppföljning av tre pågående, randomiserade, dubbelblinda, multicenter fas III-studier bekräftade Rinvoqs (upadacitinibs) långsiktiga effekt- och säkerhetsprofil vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit i upp till 140 veckor1
  • Patienter behandlade med upadacitinib, som hade uppnått de primära effektmåtten (EASI 75 och vIGA-AD 0/1) samt de sekundära effektmåtten (EASI 90 och WP-NRS 0/1) vid vecka 16, bibehöll behandlingssvar i samma utsträckning till och med vecka 1401
  • Säkerhetsdata överensstämde med den redan kända säkerhetsprofilen för upadacitinib, utan några nya observerade säkerhetssignaler1
  • Studieresultaten presenterades nyligen, vid den årliga dermatologikongressen, EADV

AbbVie meddelar nya långtidsdata från fas III-studierna (Measure Up 1, Measure Up 2 och AD UP) som visar på bibehållen effekt- och säkerhetsprofil vid behandling med upadacitinib hos vuxna och ungdomar från 12 år med måttlig till svår atopisk dermatit i upp till 140 veckor. Studieresultaten presenterades nyligen på den årliga dermatologikongressen, EADV (European Academy of Dermatology and Venereology), i Berlin.

I de ovannämnda studierna uppnådde en signifikant högre andel av patienterna, behandlade med upadacitinib (15 eller 30 mg), de primära effektmåtten för hudutläkning, EASI 75 och vIGA-AD 0/1 vid vecka 16, jämfört med de som fick placebo.1 Dessutom uppnådde fler patienter behandlade med upadacitinib det sekundära effektmåttet EASI 90 samt effektmåttet för klådminskning, WP-NRS 0/1). Resultaten för hudutläkning och klådminskning vid vecka 16 bibehölls konsekvent i alla tre studier till och med vecka 140.1

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden