Följ AbbVie

Taggar

Företagsnyheter

Forskning och utveckling

Cancer

Neurologiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar

Hudsjukdomar

Mag- och tarmsjukdom

Infektionssjukdomar

Företagsnyheter 21 Hepatit C 18 KLL 17 Kronisk Lymfatisk Leukemi 17 HCV 15 Cancer 15 Immunologi 14 Hudsjukdomar 14 Onkologi 13 Psoriasis 13 Reumatiska sjukdomar 12 Venclyxto 11 Infektionssjukdomar 10 Behandling 10 Om AbbVie 9 Hematologi 9 Blodcancer 9 Upadacitinib 9 Venetoclax 8 Risankizumab 7 Humira 7 Dermatologi 6 MURANO 6 Leukemi 6 Reumatoid Artrit 6 interferonfri 5 Plackpsoriasis 5 BCL-2 5 Rinvoq 5 JAK-hämmare 5 Venetoklax 4 eHälsolösningar 4 hudsjukdom 4 HS 4 CLL 4 RA 4 SSDV 4 hidradenitis suppurativa 4 Reumatologi 4 spira-stipendiet 3 Great Place to Work 3 Kemoterapifri 3 genotyp 3 IBD Home 3 samarbeten 3 SELECT 3 Brukarföreningen Stockholm 3 Partnerskap 3 Psoriasisförbundet 3 Kombinationsbehandling 3 Hållbara samarbeten 3 ASCO 3 Samarbete 2 särläkemedel 2 Innovation Race 2 Obinutuzumab 2 TLV 2 Konsultativ Neurologi 2 Patientdelaktighet 2 hepatitis c 2 Katarina Lundqvist 2 oftalmologi 2 Hälsa för brukare 2 Första linjen 2 Rätten till jämlik hälsa 2 Vitalis 2018 2 Sprututbyte 2 Almedalen 2018 2 Cancerläkemedel 2 Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi 2 Unga Reumatiker 2 almedalen 2 R/R KLL 2 Behandlingsrefraktär 2 VR-doktorn 2 SKYRIZI 2 Hållbar sjukvård 2 Psoriasis Home 2 AbbVie 2 CLL14 2 Mag- och tarmsjukdom 2 innovation 2 Företagskultur 2 Kemofri 2 Forskning och utveckling 2 ILC 2 eHälsa 2 pangenotypsik 2 Sveriges bästa arbetsplatser 2 spira 2 akut myeloisk leukemi 2 AML 2 EXPEDITION-1 1 ILC-kongress 1 genotyp 3 1 8 veckors behandling 1 Endurance-3 1 Psoriasisföreningen 1 Balazs Hodosi 1 Petra Tunbäck 1 Karin Berggård 1 Meirav Holmdahl 1 hudkliniken 1 innovationssamarbete 1 Hepatit C-behandling 1 Pangenotypisk behandling 1 Risamkizumab 1 Skånes Brukarförening 1 LARO-mottagning 1 Parkinson Home 1 BCL-2-hämmare 1 Stolta Magar 1 Brukarföreningen Göteborg 1 Psorisasis 1 Anna Kallur 1 Ansam Al-Bayatti 1 #vardpol 1 #svmed 1 EULAR 2018 1 EHA-kongress 1 Addi Medical 1 Spria stipendium 1 subventionerat 1 Vitalis 2019 1 e-hälsolösningar 1 SELECT-AXIS-1 1 HOPE solution 1 Tidsbestämd behandling 1 1-linjen 1 ACR20-respons 1 SELECT-PsA 1 1 1a-linjen 1 CLL 14 1 Doktorn frågar 1 Podcasts Doktorn frågar 1 Barnreumatikerdagen 1 World young Rheumatic Disease Day 1 Reumatikerlinjen.se 1 Studiedata 1 VIALE-A 1 VIALE-C 1 azacitidin 1 E-hälsolösning 1 Covid-19 fond 1 Parkinsonpodden 1 data 1 Life Science 1 crohns sjukdom 1 studie 1 stipendium 1 Graviditet 1 Microsoft 1 Nutrition 1 inflammatorisk tarmsjukdom 1 vitalis 1 biologiska läkemedel 1 läkemedelssubvention 1 Subvention 1 Amning 1 patient 1 Parkinsons sjukdom 1 Cancerbehandling 1 psoriasisartrit 1 akademiska sjukhuset 1 innovationer 1 cancervård 1 Smittskydd 1 Barnreumatism 1 JIA 1 synnedsättning 1 easl 1 AASLD 1 Kvalitetsmässan 1 RWE 1 resistens 1 CHMP 1 RAV 1 Parkinsonförbundet 1 ankyloserande spondylit 1 ASH 1 IBD 1 H2 1 Läkemedel 1 Västerbottens läns landsting 1 Neurologiska sjukdomar 1 stödprogram 1 Kronisk sjukdom 1 autoimmun sjukdom 1 Stolt 1 real world data 1 Bristol Myers-Squibb 1 ögonsjukdom 1 levercirros 1 Adalimumab 1 EHA 1 john paoli 1 Nordic Life Science Days 1 greatplacetowork 1 #almedalen 1 värdebaserad vård 1 Ung med Psoriasis 1 Cirros 1 genombrottsbehandling 1 Poddar 1 svenska sällskapet för dermatologi och venerologi 1 patientlagen 1 viekirax 1 Cosentyx 1 Digital vård 1 barnindikation 1 liver congress 1 Världsparkinsondagen 1 ribavirin 1 secukinumab 1 PASI 1 pan-genotypisk 1 kompenserad cirros 1 SSVD 1 svenska sällskapet för dermatoloig och venerologi 1 spria 1 Amra Osmancevic 1 Kirsten Küssner 1 bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar 1 duvelisib 1 uveit 1 ögoninflammation 1 Icke-infektiös uveit 1 genotyp 4 1 AGATE 1 Health hub 1 Digitala hälsolösningar 1 genombrottsstatus 1 breakthrough therapy designation 1 pangenotypisk 1 Sveriges bästa arbetsplatser 2017 1 Värdemodell för hemsjukvård 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Näringsintaget viktig faktor för att undvika onödiga vårdkontakter: Världsparkinsondagen uppmärksammas med Parkinsonpodden Special om mat och nutrition

Näringsintaget viktig faktor för att undvika onödiga vårdkontakter: Världsparkinsondagen uppmärksammas med Parkinsonpodden Special om mat och nutrition

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 08:00 CEST

Världsparkinsondagen firas den 11 april och infaller i år på påskafton. Påsken förknippar vi bland annat med mat och socialt umgänge. I år måste vi alla göra avkall i våra sociala kontakter och speciellt viktigt är det för många personer med Parkinsons sjukdom eftersom de tillhör de grupper som ska skydda sig mot coronaviruset.

Nu kan ideella organisationer som arbetar med insatser relaterat till covid-19 ansöka om ekonomiskt stöd

Nu kan ideella organisationer som arbetar med insatser relaterat till covid-19 ansöka om ekonomiskt stöd

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 11:19 CEST

Genom AbbVies nyinstiftade globala covid-19-fond, är det nu möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd. Fonden, som är på 5 miljoner dollar, syftar till att stötta ideella organisationer som gör insatser direkt relaterade till covid-19. Totalt har AbbVie donerat 35 miljoner dollar för att stötta vård, patienter och samhällen som har drabbats av covid-19.

Fokus på ökad patientdelaktighet och bättre behandlingsresultat med digital vård på distans via Psoriasis Home

Fokus på ökad patientdelaktighet och bättre behandlingsresultat med digital vård på distans via Psoriasis Home

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 08:00 CEST

Psoriasis Home är en mobil tjänst utvecklad för psoriasispatienter som går på systemisk behandling. Via en applikation i sin smartphone gör patienten egenuppföljning utifrån en individuellt framtagen aktivitetsplan med direkt återkoppling från vården. Psoriasis Home är utvecklat i samarbete mellan vården, ADDI Medical och AbbVie.

AbbVie meddelar positiva resultat med Venclyxto (venetoklax) som kombinationsbehandling för patienter med akut myeloisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 08:00 CET

AbbVie meddelar att fas III-studien VIALE-A (M15-656) med Venclyxto (venetoklax) i kombination med azacitidin jämfört med azacitidin i kombination med placebo, nådde sina primära effektmått för statistiskt signifikant förbättring av totalöverlevnad (OS) och komplett remission (CR+CRi) hos tidigare obehandlade patienter med AML som inte kunde behandlas med intensiv kemoterapi.

Rinvoq för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 08:00 CET

Enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingår Rinvoq (upadacitinib) i den svenska läkemedelsförmånen. Rinvoq är sedan tidigare godkänt i Europa för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, som har uppvisat ett otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).

Ny säsong av ”Doktorn frågar” på Internationella Barnreumatikerdagen

Ny säsong av ”Doktorn frågar” på Internationella Barnreumatikerdagen

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2020 08:00 CET

Idag, den 18 mars, äger den Internationella Barnreumatikerdagen rum för andra gången någonsin. Dagen till ära lanserar patientorganisationen Unga Reumatiker, i samarbete med AbbVie, en andra säsong av den mycket uppskattade podcasten ”Doktorn frågar”. Podden vänder på det klassiska konceptet ”fråga doktorn” – här är det istället vårdpersonalen som frågar och patienterna som svarar!

AbbVie får godkänt från Europeiska kommissionen för Venclyxto (venetoklax) i kombinationsbehandling för patienter med obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie får godkänt från Europeiska kommissionen för Venclyxto (venetoklax) i kombinationsbehandling för patienter med obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt Venclyxto i kombination med obinutuzumab för behandling av tidigare obehandlade KLL-patienter. Godkännandet gäller för alla 27 medlemsstaterna i EU liksom Island, Liechtenstein, Norge och Storbritannien.

AbbVie samarbetar med myndigheter för att undersöka effekten av hiv-medicin för behandling av COVID-19

Nyheter   •   Mar 13, 2020 13:44 CET

​Vi får många frågor från myndigheter, vården, patienter, journalister och andra aktörer i samhället kring en eventuell effekt av vår hiv-medicin Kaletra (lopinavir/ritonavir) för behandling av COVID-19-infektion. Vi arbetar proaktivt för att medverka till att lösa denna globala hälsoutmaning och donerade i slutet av januari Kaletra till den kinesiska regeringen. Läs mer...

Rinvoq (upadacitinib) uppnår alla primära och sekundära effektmått i fas III-studie på psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 08:00 CET

AbbVie meddelar positiva resultat från den kliniska fas III-studien SELECT-PsA 1.

AbbVie har fått positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie har fått positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att CHMP gett ett positivt utlåtande för Venclyxto i kombination med obinutuzumab för behandling av tidigare obehandlade KLL-patienter. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till EU-kommissionen gällande godkännande för marknadsföring. EU-kommissionen förväntas fatta ett slutgiltigt beslut under första halvan av 2020.

Nya jämförande fas 3-data visar att Skyrizi (risankizumab) är signifikant bättre än Cosentyx (secukinumab) vid 52 veckor hos vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2020 08:53 CET

​Skyrizi (risankizumab) uppfyllde både primära och sekundära effektmått i en jämförande, öppen studie jämfört med Cosentyx (secukinumab)1 Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid 52 veckor (p<0,001)1 Inga nya säkerhetssignaler observerades1

AbbVie får godkännande från Europeiska kommissionen för Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit
Nya långtidsdata visar på fortsatta fördelar vid kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) gällande progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Nya långtidsdata visar på fortsatta fördelar vid kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) gällande progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, presenterar långtidsdata från en post-hoc-analys som ger ytterligare stöd för de långsiktiga kliniska fördelarna med tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab (VenR) hos patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Nya positiva data för RINVOQ (upadacitinib) avseende tecken och symtom hos patienter med ankyloserande spondylit

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 10:42 CET

AbbVie presenterar positiva data från fas 2/3-studien SELECT-AXIS 1, i vilken dubbelt så många vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS) som behandlades med RINVOQTM (upadacitinib; 15 mg, en gång dagligen) uppnådde det primära effektmåttet Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) 40 vid vecka 14, jämfört med placebo (52 procent jämfört med 26 procent; p<0,001).1

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för upadacitinib (RINVOQ) för behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 10:59 CEST

AbbVie meddelar att EMA kommitté för humanläkemedel gett ett positivt utlåtande om RINVOQ (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen i tablettform för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit som uppvisat otillräckligt svar på eller som är intoleranta mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s).

SKYRIZI för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige
 AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:04 CEST

Fas 3-data från CLL14-studien presenterades nyligen på ASCO (American Society of Clinical Oncology), EHA (European Hematology Association) och har publicerats i New England Journal of Medicine. Studien visar att patienter som behandlats med Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab levde signifikant längre utan sjukdomsprogression med bibehållen effekt även efter avslutad behandling.

AbbVie i Almedalen 2019

AbbVie i Almedalen 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 14:18 CEST

Den 1-4 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier.

AbbVie driver morgondagens vårdlösningar på Vitalis

AbbVie driver morgondagens vårdlösningar på Vitalis

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:21 CEST

För tredje året i rad deltar AbbVie den 21-23 maj på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte. På Vitalis för vi en dialog med flera olika aktörer i samhället för att lösa framtidens hälsoutmaningar, ofta i form av olika eHälsolösningar. Varmt välkommen till vår monter B03:21 för ett samtal kring framtidens vårdlösningar.

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 10:06 CEST

190513. AbbVie meddelar att Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.