Följ AbbVie

Taggar

Företagsnyheter

Forskning och utveckling

Cancer

Neurologiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar

Hudsjukdomar

Mag- och tarmsjukdom

Infektionssjukdomar

Företagsnyheter 28 Hepatit C 19 Immunologi 16 HCV 15 Cancer 14 Kronisk Lymfatisk Leukemi 13 KLL 13 Hudsjukdomar 13 Psoriasis 12 Onkologi 10 Behandling 10 Om AbbVie 9 Infektionssjukdomar 9 Reumatiska sjukdomar 9 Humira 8 Venetoclax 7 Venclyxto 7 IBD 6 Leukemi 6 Risankizumab 6 Dermatologi 6 Mag- och tarmsjukdom 6 Blodcancer 5 Hållbar sjukvård 5 Partnerskap 5 Hematologi 5 Forskning och utveckling 5 interferonfri 5 MURANO 5 HS 5 hudsjukdom 5 hidradenitis suppurativa 4 eHälsolösningar 4 inflammatorisk tarmsjukdom 4 Upadacitinib 4 CLL 4 Reumatologi 4 Plackpsoriasis 4 Unga Reumatiker 4 Parkinson 3 Great Place to Work 3 genotyp 3 SSDV 3 Neurologiska sjukdomar 3 Psoriasisförbundet 3 Företagskultur 3 spira-stipendiet 3 ASCO 3 Innovation Race 3 eHälsa 3 #WeCanIcan 3 #WorldCancerDay 3 Reumatoid artrit 3 samarbeten 3 Hållbara samarbeten 3 Kemoterapifri 3 IBD Home 3 Konsultativ Neurologi 3 innovation 3 Brukarföreningen Stockholm 3 Telemedicin 3 Samarbete 3 världscancerdagen 3 patient 2 almedalen 2 Telia 2 Cancerläkemedel 2 särläkemedel 2 hepatitis c 2 Sprututbyte 2 Sveriges bästa arbetsplatser 2 spira 2 Stolt 2 bcl-2 2 oftalmologi 2 Parkinsondagen 2 Ung med Psoriasis 2 ILC 2 pangenotypsik 2 Katarina Lundqvist 2 almedalen 2017 2 Hälsa för brukare 2 Rätten till jämlik hälsa 2 Vitalis 2018 2 Almedalen 2018 2 Stolta Magar 2 Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi 2 R/R KLL 2 Behandlingsrefraktär 2 VR-doktorn 2 rs-virus 1 Duodopa 1 innovationer 1 för tidigt födda barn 1 reumatiker 1 CLL14 1 Biomarkörer 1 H2 1 data 1 akut myeloisk leukemi 1 Läkemedel 1 kommunikationslösning 1 kortare väntetider 1 reumatisk sjukdom 1 prematur 1 Västerbottens läns landsting 1 kroniska sjukdomar 1 gastroenterologi 1 aml 1 akademiska sjukhuset 1 stödprogram 1 uppföljning 1 Inflammatoriska tarmsjukdomar 1 autoimmun sjukdom 1 reumaotid artrit 1 kommunikation 1 real world data 1 patientdelaktighet 1 samarbetsprojekt 1 prematura barn 1 för tidigt född 1 Bristol Myers-Squibb 1 ögonsjukdom 1 levercirros 1 boklansering 1 Adalimumab 1 EHA 1 mag-och tarmförbundet 1 Amning 1 tid för liv 1 john paoli 1 SKYRIZI 1 Spria stipendium 1 Nordic Life Science Days 1 Miljöfaktorer 1 subventionerat 1 digital health days 1 greatplacetowork 1 #almedalen 1 värdebaserad vård 1 attbildafamilj 1 Vitalis 2019 1 att bilda familj 1 kroniskt sjuk 1 Cirros 1 genombrottsbehandling 1 TLV 1 läkemedelssubvention 1 svenska sällskapet för dermatologi och venerologi 1 biologiska läkemedel 1 vitalis 1 swibreg 1 ra 1 patientlagen 1 parkinsonpatienter 1 viekirax 1 barnindikation 1 liver congress 1 ribavirin 1 Gastrodagarna 1 neurologkonsultation på distans 1 respiratoriskt syncytievirus 1 pan-genotypisk 1 Psoriasis Home 1 kompenserad cirros 1 Årets HR-personlighet 1 Genetik 1 abbvie 1 SSVD 1 svenska sällskapet för dermatoloig och venerologi 1 spria 1 Amra Osmancevic 1 Kirsten Küssner 1 bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar 1 duvelisib 1 uveit 1 ögoninflammation 1 Icke-infektiös uveit 1 genotyp 4 1 AGATE 1 Health hub 1 Digitala hälsolösningar 1 genombrottsstatus 1 breakthrough therapy designation 1 pangenotypisk 1 healthcare 1 Världsprematurdagen 2016 1 Venetoklax 1 reumatism 1 Microsoft 1 reumatikerförbundet 1 Sveriges bästa arbetsplatser 2017 1 UniteForParkinsons 1 #uniteforparkinsons 1 konsultativneurologi 1 Graviditet 1 stipendium 1 sjukvård 1 Värdemodell för hemsjukvård 1 pressinbjudan 1 EXPEDITION-1 1 ILC-kongress 1 genotyp 3 1 8 veckors behandling 1 Endurance-3 1 #pratamage 1 Unga Magar 1 Crohns sjukom 1 Emil Salomonsson 1 pratamagepodden 1 Balazs Hodosi 1 Petra Tunbäck 1 Karin Berggård 1 Meirav Holmdahl 1 hudkliniken 1 ParkWell 1 Världskongressen 1 innovationssamarbete 1 studie 1 Hepatit C-behandling 1 Pangenotypisk behandling 1 #synsintefinnsinte 1 prioriterade sittplatserna i kollektivtrafiken. 1 Risamkizumab 1 Egenmätningar 1 Skånes Brukarförening 1 Spetspatienter 1 LARO-mottagning 1 #Världsprematurdagen 1 neurologi 1 crohns sjukdom 1 Dagens patient 1 ParkinsonHome 1 Parkinson Home 1 Ulcerös kolit 1 BCL-2-hämmare 1 World Parkinson Congress 1 objektiva data 1 Brukarföreningen Göteborg 1 Psorisasis 1 e-hälsolösningar 1 Anna Kallur 1 Ansam Al-Bayatti 1 #vardpol 1 #svmed 1 EULAR 2018 1 EHA-kongress 1 @GPTW_Global 1 @GPTW_Sverige 1 #worldsbestworkplaces 1 #sverigesbastaarbetsplats2018 1 AASLD 1 easl 1 Life Science 1 patientperspektiv 1 e-hälsa 1 Kvalitetsmässan 1 synnedsättning 1 jia 1 barnreumatism 1 mobiloperatör 1 kvalitetsregister 1 RWE 1 Smittskydd 1 resistens 1 cancervård 1 Nätverket mot cancer 1 neonatalvård 1 CHMP 1 RAV 1 Parkinsons 1 Parkinsonförbundet 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

SKYRIZI för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige
 AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:04 CEST

Fas 3-data från CLL14-studien presenterades nyligen på ASCO (American Society of Clinical Oncology), EHA (European Hematology Association) och har publicerats i New England Journal of Medicine. Studien visar att patienter som behandlats med Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab levde signifikant längre utan sjukdomsprogression med bibehållen effekt även efter avslutad behandling.

AbbVie i Almedalen 2019

AbbVie i Almedalen 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 14:18 CEST

Den 1-4 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier.

Spetspatienter och ParkWell presenterar på Världskongressen i Kyoto, Japan
AbbVie driver morgondagens vårdlösningar på Vitalis

AbbVie driver morgondagens vårdlösningar på Vitalis

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:21 CEST

För tredje året i rad deltar AbbVie den 21-23 maj på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte. På Vitalis för vi en dialog med flera olika aktörer i samhället för att lösa framtidens hälsoutmaningar, ofta i form av olika eHälsolösningar. Varmt välkommen till vår monter B03:21 för ett samtal kring framtidens vårdlösningar.

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 10:06 CEST

190513. AbbVie meddelar att Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

Årets SPIRA-stipendium fokuserar på projekt för stärkt engagemang hos patienter med psoriasis

Årets SPIRA-stipendium fokuserar på projekt för stärkt engagemang hos patienter med psoriasis

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 12:00 CEST

Årets SPIRA-stipendium går till två projekt som syftar till förbättrad uppföljning och sjukdomskontroll för psoriasispatienter. Pristagarna är Marta Laskowski, kliniken för Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Elisabeth Roth, hudkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. SPIRA-stipendiet instiftades 2014 av AbbVie tillsammans med specialistläkarföreningen SSDV

AbbVie får EU-godkännande för SKYRIZI (risankizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

AbbVie får EU-godkännande för SKYRIZI (risankizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 07:48 CEST

EU-kommissionen har godkänt SKYRIZI (risankizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Skyrizi (risankizumab) är en humaniserad, monoklonal immunoglobulin G1 (IgG1) antikropp som utformats för att selektivt hämma IL-23 genom att binda till dess p19-subenhetoch utgör ett nytt behandlingsalternativ för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna.

AbbVie utses till Sveriges tredje bästa arbetsplats

AbbVie utses till Sveriges tredje bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 07:30 CET

För femte året i rad placeras AbbVie i topp bland Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work. Resultatet bygger på medarbetarnas åsikter om företagets kultur, och även den Culture Audit som beskriver företagets långsiktiga kulturarbete. Totalt har AbbVie ett tillitsindex på 94 procent, en siffra som väger samman områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för risankizumab (SKYRIZI™) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för risankizumab (SKYRIZI™) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 14:01 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) har gett ett positivt utlåtande för SKYRIZI™ (risankizumab), en interleukin-23-hämmare (IL-23) under utredning, för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som är kandidater för systembehandling.

VR-doktorn stärker patienter i mötet med vården

VR-doktorn stärker patienter i mötet med vården

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 07:00 CET

För första gången lanseras en VR-lösning för att förbättra mötet mellan patienten och vården, ett område där det idag ofta brister. VR-doktorn ska stärka patienten med kunskap och visar exempelvis hur livsglädje och drömmar kan få styra planeringen av vården. Bakom projektet står Unga Reumatiker, Stolta Magar och Ung med Psoriasis samt e-hälsoföretaget Cambio och biopharmaföretaget AbbVie.

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 09:15 CET

AbbVie, presenterar uppdaterade resultat från fas III-studien MURANO för venetoklax i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Resultaten presenterades under det årliga internationella hematologimötet ASH (American Society of Hematology, Annual Meeting & Exposition).

Ny studie visar hög utläkning efter 8 veckors behandling med Maviret vid kompenserad cirros hos patienter utan tidigare hepatit C-behandling
AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 07:38 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag att EU-kommissionen har godkänt ansökan om godkännande för Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:42 CET

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit . Resultat från SELECT-MONOTHERAPY presenterades vid årsmötet 2018 som hölls av American College of Rheumatology (ACR)/ Association for Rheumatology Health Professionals (ARHP) i Chicago.

12 miljoner medarbetare tycker till – och rankar AbbVie till världens 16:e bästa arbetsplats

12 miljoner medarbetare tycker till – och rankar AbbVie till världens 16:e bästa arbetsplats

Nyheter   •   Okt 15, 2018 15:18 CEST

​Som enda företaget i Sverige rankas nu AbbVie som nummer 16 på Great Place to Works lista över världens bästa arbetsplatser. I Sverige rankades vi i år som nummer 3.

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 07:40 CEST

AbbVie, meddelar i dag att CHMP, har gett ett positivt utlåtande för godkännande av Venclyxto i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi och som fått åtminstone en behandling tidigare. Det positiva utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation för godkännande av Europakommissionen, som fattar beslutet.

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfallsdata från tre pivotala fas 3-studier som utvärderade risankizumab, ett prövningsläkemedel i form av interleukin-23 (IL-23)-hämmare, för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 08:00 CEST

AbbVie offentliggör att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en uppdatering av produktresumén för HUMIRA® (adalimumab) som innefattar klinisk data och insamlad data efter marknadsgodkännandet angående graviditet och amning. Uppdateringen innebär att HUMIRA nu kan användas under amning och att det kan användas under graviditet om det finns ett uttalat behov .1

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:30 CEST

Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.