Gå direkt till innehåll

Ämnen: Regionfrågor

Skyrizi (risankizumab) uppfyller alla primära och sekundära effektmått i en head-to-head studie mot Stelara (ustekinumab) vid Crohns sjukdom

Skyrizi (risankizumab) uppfyller alla primära och sekundära effektmått i en head-to-head studie mot Stelara (ustekinumab) vid Crohns sjukdom

AbbVie meddelar positiva resultat från SEQUENCE, en head-to-head fas III-studie, som utvärderar effekt och säkerhet av Skyrizi (risankizumab) jämfört med Stelara (ustekinumab) hos patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom som svarat otillräckligt på behandling med en eller flera TNF-hämmare.(1) Studieresultaten presenterades nyligen på den årliga kongressen, UEG, i Köpenhamn.

Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Aquipta (atogepant) som förebyggande behandling för vuxna med fyra eller fler migrändagar i månaden. Godkännandet innebär att Aquipta är den första och enda förebyggande kalcitoningenrelaterad peptidhämmaren (CGRP) i tablettform, gepant, inom EU för vuxna med episodisk och kronisk migrän.

Expertpanel ger positivt utlåtande för Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Expertpanel ger positivt utlåtande för Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) expertpanel för humanläkemedel (CHMP) har gett ett positivt utlåtande för Aquipta (atogepant) som förebyggande behandling för vuxna med fyra eller fler migrändagar i månaden. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till Europeiska kommissionen (EC) gällande godkännande för marknadsföring.

Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med  kronisk lymfatisk leukemi

Venclyxto (venetoclax) fortsätter visa bibehållen progressionsfri överlevnad för personer med kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie meddelar nya långtidsdata som visar bibehållen effekt och säkerhet med tidsbestämd kombinationsbehandling med venetoklax för tidigare obehandlade KLL-patienter med samsjuklighet samt KLL-patienter som fått återfall eller inte svarat på tidigare behandling. Datan presenterades nyligen på den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology Association Congress) i Frankfurt, Tyskland.

Uppmärksamma Internationella IBD-dagen  – AbbVie nylanserar hemsida som stöd till de som lever med IBD

Uppmärksamma Internationella IBD-dagen – AbbVie nylanserar hemsida som stöd till de som lever med IBD

Den 19 maj, uppmärksammas Internationella IBD-dagen världen över för att öka kunskapen om inflammatoriska tarmsjukdomar samt hylla alla de som kämpar med sin sjukdom. Att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga efter under ett vårdbesök är inte alltid enkelt. På vår nylanserade patientsida AlltomIBD.se har vi samlat värdefulla tips.

96 procent av AbbVie Sveriges medarbetare anser att företaget är ett ”Great Place to Work”

96 procent av AbbVie Sveriges medarbetare anser att företaget är ett ”Great Place to Work”

– I år fyller AbbVie 10 år och det betyder att vi i tio år har fokuserat på att skapa värde för våra medarbetare genom att ha som mål att bli den bästa arbetsplatsen. Genom att prioritera vår kultur och låta den gå hand i hand med vår affärsverksamhet har vi kunnat göra större skillnad för de vi finns här för – personer som påverkas av svår sjukdom, säger Linn Mandahl, vd för AbbVie Skandinavien.

Ny rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Ny rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Egenmonitorering inom cancer skulle ge förutsättningar för mer autonoma individer, effektivare vård och utveckling av life science sektorn menar 15 organisationer i ny rapport där behovet av utveckling av egenmonitorering inom cancerområdet lyfts. Allt fler lever med cancer och sjukdomen ses alltmer som en kronisk sjukdom. Det finns därför stora behov och möjligheter att förstärka cancervården ytt

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

AbbVie meddelar att Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen från 23-01-27 enligt ett beslut av TLV. Subventionen gäller för behandling av levodopakänslig Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi när andra tillgängliga kombinationer av parkinsonmedicinering inte gett tillfredsställande resultat.

Europeiska kommissionen godkänner Skyrizi (risankizumab) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

Europeiska kommissionen godkänner Skyrizi (risankizumab) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Skyrizi (risankizumab), som den första specifika IL-23 hämmaren, för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Godkännandet avser en induktionsdos på 600 mg som ges...läs mer

AbbVie lanserar hemsida som stöd till den som lever med atopisk dermatit (AD)

AbbVie lanserar hemsida som stöd till den som lever med atopisk dermatit (AD)

En bättre vård innebär bland annat att man som patient känner sig delaktig men att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga under ett läkarbesök är inte alltid enkelt. Med detta som utgångspunkt har vi skapat en webbplattform, atopiskdermatit.se, där atopiker kan hitta information och verktyg för en bättre dialog med sin vårdgivare och få det stöd de behöver.

Positivt CHMP-utlåtande för risankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

Positivt CHMP-utlåtande för risankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

AbbVie meddelar att CHMP rekommenderar godkännande av rizankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Utlåtandet avser en induktionsdos på 600 mg som ges intravenöst samt en underhållsdos på 360 mg som ges subkutant.

Rinvoq (upadacitinib) får godkännande från Europeiska kommissionen för behandling av vuxna med aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA)

Rinvoq (upadacitinib) får godkännande från Europeiska kommissionen för behandling av vuxna med aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA)

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt Rinvoq (upadacitinib15 mg, tablett en gång dagligen) för behandling av aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit. Det gäller vuxna patienter med objektiva tecken på inflammation påvisat genom förhöjt C-reaktivt protein och/eller magnetisk resonanstomografi som har svarat otillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Europeiska kommissionen godkänner Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit

Europeiska kommissionen godkänner Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Godkännandet avser en induktionsdos på 45 mg samt underhållsdos på 15 mg respektive 30 mg*.

Positivt CHMP-utlåtande för upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna med aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit

Positivt CHMP-utlåtande för upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna med aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar godkännandet av upadacitinib (Rinvoq 15 mg, en gång dagligen) för behandling av aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit. Det gäller vuxna patienter med objektiva tecken på inflammation indikerat av förhöjt C-reaktivt protein (CRP) och/eller magnetisk resonanstomografi (MR). Läs mer...

Visa mer

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden