Gå direkt till innehåll
Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

  • Aquipta (atogepant) är den första och enda förebyggande CGRP-hämmaren i tablettform, gepant, som är godkänd vid episodisk och kronisk migrän hos vuxna inom EU
  • Godkännandet baseras på data från två pivotala fas III-studier som visar att atogepant ger statistiskt signifikant färre genomsnittliga migrändagar i månaden jämfört med placebo hos vuxna med episodisk och kronisk migrän
  • Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som 1,5 miljoner svenskar lider av
  • Godkännandet innebär att AbbVie utökar sin portfölj av migränbehandlingar

− Migrän är en neurologisk sjukdom som orsakar återkommande smärta och andra migränrelaterade symtom, med attacker som kan pågå i flera timmar eller dagar, vilket för väldigt många leder till missade möjligheter i livet. Vägen till adekvat behandling kan dessutom vara både lång och komplex, säger Lars Edvinsson, professor i Intern Medicin och överläkare vid Lunds universitetssjukhus samt ordförande i Huvudvärksällskapet. Studierna som ligger till grund för godkännandet visar att atogepant ger signifikant och varaktig minskning av genomsnittliga månatliga migrändagar och den tas som en daglig tablett.

Fullständigt globalt pressmeddelande och referenser återfinns här.

Om atogepant
Atogepant är en CGRP-hämmare i tablettform för förebyggande behandling av migrän hos vuxna som har fyra eller fler migrändagar i månaden. Tabletten om 60 mg tas som en daglig dos. CGRP är en peptid som uttrycks på de ställen i nervsystemet som är associerade med patofysiologin för migrän. Studier visar att CGRP-nivåerna är förhöjda under migränattacker och selektiva CGRP-hämmare ger kliniska fördelar vid migrän.

Om migrän
Kronisk migrän innebär att man har 15 eller fler huvudvärksdagar i månaden varav minst åtta är migrändagar, medan episodisk migrän innebär att man har färre än 15 huvudvärksdagar per månad.1

Migrän är en mycket vanlig neurologisk sjukdom och drabbar en miljard människor över hela världen, varav cirka 41 miljoner i Europa.5,6I Sverige beräknas 1,5 miljoner personer i alla åldrar leva med migrän varav 200 000 har kronisk migrän.

Personer med migrän upplever ofta att migränattackerna hindrar dem från att utföra dagliga aktiviteter samt påverkar deras arbetsförmåga och livskvalitet.7 Migrän medför även en social och ekonomisk börda både för människorna som lever med och påverkas av migrän, men även för näringslivet och hälsovårdssystemet.8 Migrän beräknas kosta 50 miljarder euro årligen i Europa på grund av minskad produktivitet och förlorade arbetsdagar.2

För mer information eller önskemål om att komma i kontakt med en behandlande läkare, vänligen kontakta:
Birgitta Björnek, External Affairs Manager, 08-684 44 600, e-post: birgitta.bjornek@abbvie.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden