Följ AbbVie

Taggar

Poster-A Swedish self-tracking app for improving neurology visits for PD

Spetspatienter presenterar en poster utifrån arbetet med ParkWell – en app för egenmätningar inom Parkinsons sjukdom. Postern har blivit utvald som ett ”leading abstract” och ingår i en utvald postertur på World Parkinson Congress, en världskongress inom Parkinsons sjukdom.

Hållbara vårdlösningar e-hälsa

Hållbara vårdlösningar e-hälsa

Dokument   •   2019-05-17 08:20 CEST

En beskrivning av AbbVies samarbeten kring hållbara vårdlösningar inom eHälsa, till exempel: IBD Home, Parkinson Home, Psoriasis Home, Konsultativ Neurologi, VR-doktorn, Elsa. Välkommen att kontakta oss om fler innovativa samarbeten!

Upadacitinib faktablad

Upadacitinib faktablad

Dokument   •   2018-04-19 10:42 CEST

Faktablad Risankizumab

Faktablad Risankizumab

Dokument   •   2018-02-27 08:49 CET

Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) faktablad
Leukemi och KLL faktablad

Leukemi och KLL faktablad

Dokument   •   2017-12-15 07:33 CET

Pediatrisk Psoriasis infografik

Pediatrisk Psoriasis infografik

Dokument   •   2017-04-25 11:04 CEST

Duodopa faktablad

Duodopa faktablad

Dokument   •   2017-04-11 12:49 CEST

Duodopa faktablad som bland annat beskriver Levodopa (även kallat L-dopa), en aminosyra som i kroppen omvandlas till dopamin. Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Hur det fungerar och effekt.

Parkinsons sjukdom faktablad

Parkinsons sjukdom faktablad

Dokument   •   2017-04-11 08:50 CEST

Parkinsons sjukdom - faktablad som bland annat beskriver orsaker, symtom och behandling.

Uveit infografik

Uveit infografik

Dokument   •   2016-06-30 16:59 CEST

Uveit omfattar flera inflammatoriska sjukdomar i ögats druvhinna (ueva). Uveit brukar klassas som antigen infektiös eller icke-infektiös.