Gå direkt till innehåll
Andra fas-III-induktionsstudien bekräftar förbättring med Rinvoq (upadacitinib) hos patienter med Crohns sjukdom

Pressmeddelande -

Andra fas-III-induktionsstudien bekräftar förbättring med Rinvoq (upadacitinib) hos patienter med Crohns sjukdom

  • I U-EXCEL uppnådde signifikant fler patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom, behandlade med upadacitinib 45 mg en gång dagligen, de båda primära effektmåtten på symptomfrihet (klinisk remissiona,b och endoskopiskt svarc) vid vecka 12 jämfört med placebo1
  • Upadacitinib nådde också de flesta sekundära effektmått, vilket motsvarade resultat från U-EXCEED, den första induktionsstudien i fas III-programmet 1
  • Studien visade att signifikant högre andel av patienter behandlade med upadacitinib kunde uppnå steroidfri remission i vecka 12 jämfört med placebo1
  • Säkerhetsdata överensstämde med den kända studerade säkerhetsprofilen för upadacitinib, inga nya säkerhetssignaler observerades1-6
  • Upadacitinib, en selektiv och reversibel JAK-hämmare i tablettform, utvecklad av AbbVie studeras för behandling av måttlig till svår Crohns sjukdom samt andra immunmedierade inflammatoriska sjukdomar1,6-14

AbbVie presenterade positiva data från U-EXCEL som visade att upadacitinib (45 mg, en gång dagligen) uppnådde de båda primärmåtten (klinisk remission samt endoskopiskt svar) vid vecka 12.1U-EXCEL är den andra av de två induktionsstudier i fas III-programmet, som utvärderar effekten och säkerheten av upadacitinib hos vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom som haft ett otillräckligt svar på eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling.1

De primära och de viktigaste sekundära effektmåtten i U-EXCEL var desamma som i U-EXCEED och inkluderade klinisk remission (symptomfrihet) mätt både med sjukdomsaktivitetsindex för Crohns sjukdom (CDAI) samt utifrån patientrapporterade symptom på avföringsfrekvens/buksmärta (SF/AP).1 Signifikant fler patienter som fick 12-veckors induktionsbehandling med upadacitinib (45 mg, en gång dagligen) uppnådde klinisk remission jämfört med placebo. För måttet CDAI var resultaten 49 procent jämfört med 29 procent och för måttet SF/AP var resultaten 51 procent jämfört med 22 procent (p ˂0,0001).1 I vecka 12 uppvisade även signifikant fler patienter endoskopiskt svar i upadacitinib-gruppen jämfört med placebo (46 procent mot 13 procent, p ˂0,0001).1

− En inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns debuterar ofta tidigt i livet och kan påverka människors vardag och livskvalitet på ett mycket negativt sätt, säger Mohammad Yassin, medicinsk rådgivare på AbbVie Skandinavien. Därför är det glädjande att ta del av dessa resultat, även bekräftade i en tidigare fas III-induktionsstudie, som pekar på upadacitinib potential att minska sjukdomssymptom hos personer med måttlig till svår Crohns sjukdom.

För mer information om effekt- och säkerhetsdata, inklusive referenser, se vårt globala pressmeddelande här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden