Gå direkt till innehåll
Europeiska kommissionen godkänner Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit

Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen godkänner Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna med måttlig till svår ulcerös kolit

  • Rinvoq (upadacitinib) är nu godkänt av EU-kommissionen för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling1
  • Godkännandet är baserat på data från tre fas III-studier; två induktions- och en underhållsstudie1-2
  • I dessa kliniska prövningar uppnådde upadacitinib det primära effektmåttet klinisk remission (vid vecka 8 i induktions- och vid vecka 52 i underhållsstudien) samt alla sekundära effektmått, inklusive klinisk respons och slemhinneläkning1-2
  • Säkerhetsdata överensstämde med den kända studerade säkerhetsprofilen för upadacitinib, inga nya säkerhetssignaler observerades2,3-6
  • Ulcerös kolit är en kronisk, immunmedierad inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som kan leda till betydande sjukdomsbörda och ofta funktionshinder för patienter7-9
  • Åtminstone 6,8 miljoner människor världen över lever med IBD, inklusive ulcerös kolit10
  • Godkännandet innebär en femte godkänd indikation för läkemedlet inom EU

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Godkännandet avser en induktionsdos på 45 mg samt underhållsdos på 15 mg respektive 30 mg*.

– Vår forskning inom IBD-området har gett oss ovärderliga insikter i de utmaningar som patienter med ulcerös kolit står inför, och en djup förståelse för det pågående behovet av ytterligare behandlingsalternativ för att hjälpa dem som fortfarande lider, säger Thomas Hudson, senior VP för forskning & utveckling, vetenskapschef på AbbVie.

Godkännandet stöds av data från två induktionsstudier, U-ACHIEVE induction och U-ACCOMPLISH samt en underhållstudie U-ACHIEVE maintenance.2 I alla tre fas III-studierna uppnådde signifikant fler patienter behandlade med upadacitinib det primära effektmåttet klinisk remission samt alla sekundära effektmått jämfört med placebo.

– Att leva med ulcerös kolit påverkar alla aspekter av en persons liv, till stor del på grund av de påtagliga och ofta akuta symptomen såsom diarréer, buksmärtor, rektala blödningar och tarminkontinens, säger Olof Schreiber, medicinsk rådgivare på AbbVie Skandinavien. Data som ligger till grund för godkännandet påvisar potentialen för upadacitinib att bli ett nytt värdefullt behandlingsalternativ som kan hjälpa dessa patienter att uppnå sjukdomsförbättring.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden