Gå direkt till innehåll
Ny rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Pressmeddelande -

Ny rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Egenmonitorering inom cancer skulle ge förutsättningar för mer autonoma individer, effektivare vård och utveckling av life science sektorn menar 15 organisationer i ny rapport där behovet av utveckling av egenmonitorering inom cancerområdet lyfts. Allt fler lever med cancer och sjukdomen ses alltmer som en kronisk sjukdom. Det finns därför stora behov och möjligheter att förstärka cancervården ytterligare med stöd av utbyggd egenmonitorering för att bidra till bättre livskvalitet för patienterna och effektivare hälso- och sjukvård. I rapporten presenteras sju förslag inom tre områden:

  • Stärk de nationella satsningarna inom egenmonitorering cancer
  • Samverka, bygg kunskap och förbered verktyg för en bred användning
  • Skapa långsiktiga förutsättningar för användning av hälsodata

Inbjudan: Paneldebatt och presentation av rapporten den 16 mars kl 13:00-15:00
Digitalt seminarium där rapportens skribenter, deltagande organisationer samt inbjudna nyckelpersoner deltar. Anmäl dig till den 16/3 här.

Vid frågor kontakta: Helena Conning, helena@careofconning.se, 0706-93 66 74 eller Göran Henriks, goran.henriks@rjl.se

Läs rapporten här.

Om rapporten
Det pågår en omställning som syftar till att göra vården mer nära och samtidigt i ökad grad konsolidera den högspecialiserade vården. I omställningen behöver sjukhus- och primärvårdens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens roller utvecklas. Även den närmaste vården – individers egenvård – kommer att få en mer betydande roll. I sammanhanget anges ofta egenmonitorering som en viktig del för att stärka individen och bidra till omställningen. Vår förhoppning är att denna rapport bidrar till att flera målinriktade, handlingsorienterade och breda samverkansinitiativ inleds liksom att frågan om egenmonitorering inom cancer lyfts på nationella agendor. Vi planerar redan nu för nästa steg att utforska nya verktyg för kliniska beslut och välkomnar fler aktörer att delta.

Sju förslag:
1. Inkludera egenmonitorering som ett insatsområde i canceröverenskommelsen.

2. Innefatta cancer i kommande upphandlingar av system för egenmonitorering.

3. Nyttiggör de samlade resurserna och säkra långsiktighet genom bred aktörssamverkan. Ta hjälp av intermediärer.

4. Utveckla öppna algoritmer och andra verktyg som förenklar egenmonitoreringen.

5. Utveckla ett metodpaket och lärandearenor för effektiv implementering och användning.

6. Avsätt medel för forskning och lärande om egenmonitorering i praktiken.

7. Förtydliga statens samordningsroll och mandat att föreskriva och följa upp förutsättningar för interoperabilitet.

Huvudförfattare: Jesper Olsson, Tamro (numera sakkunnig digitalisering, Swedish Medtech) Johanna Lagergren, Tamro (numera LEO Pharma), Mattias Elg, Linköpings Universitet, Henrik Schildt, PwC (numera IT-direktör Region Östergötland)

Medverkande organisationer: Nätverket mot cancer, Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Halland, Region Kronoberg, Linköpings universitet, IBM, Lif, Swedish Medtech, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, AbbVie, Janssen, PwC och Tamro

Relaterade länkar

Ämnen


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden