Gå direkt till innehåll
Nya data för den bispecifika antikroppen Tepkinly (epkoritamab) visar bestående behandlingssvar för personer med recidiverande eller refraktärt (R/R) follikulärt lymfom (FL)

Pressmeddelande -

Nya data för den bispecifika antikroppen Tepkinly (epkoritamab) visar bestående behandlingssvar för personer med recidiverande eller refraktärt (R/R) follikulärt lymfom (FL)

  • Data från fas I/II-studien EPCORE™ NHL-1 visar att patienter som behandlades med epkoritamab erhöll 82 % total svarsfrekvens (ORR) och 63 % komplett respons (CR)
  • Datan presenterades vid den årliga amerikanska hematologikongressen (ASH) i december 2023
  • Follikulärt lymfom är den näst vanligaste formen av lymfom

AbbVie och Genmab A/S meddelar att vuxna patienter med recidiverande/refraktärt (R/R) follikulärt lymfom (FL) som behandlats med två eller flera tidigare terapier, upplevde bestående behandlingssvar med hög total svarsfrekvens (ORR) och komplett respons (CR) efter i median 1,4 respektive 1,5 månader när de behandlades med epkoritamab (DuoBody ® CD3xCD20), som är en subkutant administrerad bispecifik antikropp som engagerar T-cellerna. Den totala svarsfrekvensen (ORR) om 82 % och den kompletta responsen (CR) om 63 % kvarstod efter en median uppföljningstid om 17,4 månader.

– För patienter med progredierande och behandlingsresistent follikulärt lymfom är tillgången på behandlingar som har acceptabel säkerhet och effekt begränsad, och bispecifika antikroppar kommer att bli ett viktigt tillskott i behandlingsarsenalen, säger Mats Jerkeman, professor och överläkare i onkologi, VO Hematologi/ Onkologi/Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, samt ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för aggressiva B-cellslymfom. Studieresultaten med djupa och bestående behandlingssvar är uppmuntrande.

Inga nya säkerhetsproblem identifierades.

Tepkinly utvecklas i samarbete mellan AbbVie och danska Genmab.

Fullständigt globalt pressmeddelande inklusive information om studiedata, indikation, kontraindikation, biverkningar, dosering och referenser återfinns här.

För mer information eller önskemål om att komma i kontakt med Mats Jerkeman, vänligen kontakta: birgitta.bjornek@abbvie.com, 070-6308793

Om Tepkinly (epkoritamab)

Tepkinly är en subkutant injicerad IgG1-bispecifik antikropp skapad via Genmab's DuoBody® teknik. Tepkinly är designad för att simultant binda till CD3 på T-cellerna och CD20 på B-cellerna, samt för att inducera T-cellsmedierad destruktion av CD20+cellerna.7Svenska kliniker och patienter har medverkat i studien.

Tepkinly är sedan september 2023 godkänt för behandling av vuxna med diffust storcelligt B-cellslymfom, DLBCL, som fått två eller fler linjer av systemisk behandling.

Om follikulärt lymfom (FL)

Follikulärt lymfom är vanligtvis en indolent långsamt växande form av lymfom som utgår från B-lymfocyter.1 Det är den näst vanligaste formen av lymfom och utgör 10-20 % av alla lymfom i västvärlden.1, 2, 3 Sjukdomen är ännu obotlig med konventionell terapi.4,5 Patienter som uppnår remission får ofta återfall.6

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden