Gå direkt till innehåll
Nya head-to-head studiedata visar att upadacitinib (Rinvoq) är signifikant bättre än dupilumab (Dupixent) avseende primära och alla sekundära effektmått vid atopisk dermatit

Pressmeddelande -

Nya head-to-head studiedata visar att upadacitinib (Rinvoq) är signifikant bättre än dupilumab (Dupixent) avseende primära och alla sekundära effektmått vid atopisk dermatit

  • Upadacitinib visade bättre effekt (superiority) jämfört med dupilumab avseende det primära måttet, definierat som kombination av nästan helt utläkt hud (EASI 90) samt ingen till liten klåda (WP-NRS 0/1), vid vecka 161
  • LEVEL UP, en fas IIIb/IV-studie, jämförde upadacitinib med dupilumab för behandling av vuxna och ungdomar med måttlig till svår atopisk dermatit som svarat otillräckligt på systemisk behandling eller när användning av sådan behandling inte varit lämplig1
  • Första head-to-head studien som utvärderar upadacitinib med en startdos på 15 mg dagligen jämfört med dupilumab
  • Säkerhetsprofilen för upadacitinib överensstämde med tidigare studier inom atopisk dermatit, inga nya säkerhetssignaler observerades1,2

AbbVie meddelar positiva resultat från LEVEL UP, en öppen, blindad fas IIIb/IV-studie, som utvärderade effekt och säkerhet av upadacitinib samt dupilumab hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) med måttlig till svår atopisk dermatit som svarat otillräckligt på systemisk behandling eller när användning av sådan behandling inte varit lämplig. Patienterna randomiserades till antingen upadacitinib (15 mg startdos och sedan justerat utifrån klinisk respons, en gång dagligen) eller dupilumab (dos enligt indikation) under 16 veckor.

− Även vid konventionell behandling fortsätter många personer med atopisk dermatit att leva med betydande klåda samt hudinflammation, vilket påverkar de drabbades vardag i stor utsträckning, säger Roopal Thakkar, verkställande medicinsk chef inom global therapeutics på AbbVie. Dessa studieresultat bekräftar att de med måttlig till svår sjukdom kan fortsätta sträva efter mer omfattande hudutläkning och ingen eller nästintill ingen klåda.

En signifikant större andel av patienterna som behandlades med upadacitinib, jämfört med dupilumab, uppnådde det primära effektmåttet som var kombination av EASI 90 (minst 90 procents hudutläkning) samt ingen till liten klåda (0 eller 1 enligt WP-NRS). Resultaten vid vecka 16 var 19,9 % för upadacitinib, jämfört med 8,9 % för dupilumab (p<0,0001).1

EASI (Eczema Area and Severity Index) är ett kliniskt validerat mått som används för att bedöma svårighetsgrad och utbredning av atopisk dermatit, medan WP-NRS är ett skattningsverktyg som patienterna använder för att rapportera intensiteten av klåda dagligen (där 0 är ”ingen klåda” och 10 är ”svårast tänkbara klåda”).

Upadacitinib visade också signifikant bättre effekt jämfört med dupilumab avseende alla sekundära effektmått i head-to-head studien.

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden