Gå direkt till innehåll
Positivt CHMP-utlåtande för upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

Pressmeddelande -

Positivt CHMP-utlåtande för upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

  • Det positiva CHMP-utlåtandet är baserat på data från tre fas III-studier; två induktions- och en underhållsstudie1-4
  • Crohns sjukdom är en kronisk, systemisk sjukdom som visar sig som inflammation i mag-tarmkanalen, och orsakar ihållande diarréer samt buksmärtor 5,6
  • Om upadacitinib godkänns kommer det att vara den första JAK-hämmaren för behandling av Crohns sjukdom inom EU. Det blir i så fall den sjunde godkända indikationen för läkemedlet

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar godkännande av upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Utlåtandet avser en induktionsdos på 45 mg samt underhållsdos på 15 mg respektive 30 mg.1-4

CHMP-utlåtandet är baserat på data från två induktionsstudier, U-EXCEED och U-EXCEL, samt en underhållstudie, U-ENDURE.1 I alla tre fas III-studierna uppnådde signifikant fler patienter behandlade med upadacitinib de primära effektmåtten för klinisk remission samt endoskopisk respons jämfört med placebo.1-4 Likaväl uppnådde gruppen behandlad med upadacitinib det viktigaste sekundära effektmåttet, endoskopisk remission. Dessutom uppnådde fler upadacitinib-behandlade patienter det sekundära effektmåttet slemhinneläkning efter 12 respektive 52 veckor.7-10 Säkerhetsdata vid Crohns sjukdom överensstämde med den redan kända studerade säkerhetsprofilen för upadacitinib, utan några nya rapporterade säkerhetssignaler.1-4

– Rekommendationen är ett betydelsefullt steg som för oss närmare att kunna erbjuda en tablettbehandling inom EU som förhoppningsvis blir ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen och kan göra skillnad för människor som lever med Crohns sjukdom, säger Roopal Thakkar, läkare och medicinsk chef på AbbVie. Vi håller fast vid vårt åtagande att fortsätta forska och utveckla behandlingsalternativ för de som lever med inflammatoriska tarmsjukdomar.

Om Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk systemisk sjukdom som uppträder som inflammation i mag-tarmkanalen och orsakar ihållande diarréer och buksmärtor.5,6 Det är en progressiv sjukdom, vilket innebär att den förvärras med tiden hos en stor del av patienterna och kan leda till att man utvecklar komplikationer som kräver akut medicinsk vård, däribland kirurgi.5,6Sjukdomens oberäkneliga förlopp kan medföra en betydande sjukdomsbörda för de drabbade, både av fysisk, känslomässig och ekonomisk karaktär.5,6

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden