Gå direkt till innehåll
Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

Pressmeddelande -

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

  • Produodopa är godkänd och ingår i läkemedelsförmånen. Vi inväntar CE-märkning av tillhörande pump för att bli tillgänglig för användning
  • Foslevodopa/foskarbidopa är den första godkända levodopabehandlingen, som administreras subkutant och under 24 timmar
  • Levodopabehandling är ”golden standard” vid Parkinsons sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer för personer med Parkinsons sjukdom som har otillräcklig symtomkontroll
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom menar att fler patienter än idag skulle få stor nytta av adekvat behandling i komplikationsfas1

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i den svenska läkemedelsförmånen från 27 januari 2023 enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av levodopakänslig Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi när andra tillgängliga kombinationer av parkinsonmedicinering inte gett tillfredsställande resultat.

TLV konkluderar i sin analys att effekten för Produodopa är jämförbar med den för Duodopa (levodopa/karbidopa), men också att administreringsformen är enklare och det krävs ingen operation eller sjukhusinläggning vid uppstart av behandlingen.

– Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom. Därför finns det ett stort behov av nya behandlingsalternativ för parkinsonpatienter som inte får tillräcklig hjälp av tablettbehandling, säger Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Lunds universitet samt nationell koordinator för studien som ligger till grund för godkännandet.

– Med nya innovativa mediciner och vårdlösningar kan vi hjälpa personer med Parkinsons sjukdom. Vi hoppas på CE-märkning av pumpen i slutet av 2023, säger Jan Kövamees, legitimerad läkare och medicinskt ansvarig inom Neuroscience på AbbVie Scandinavia.

Om Produodopa

Produodopa är en prodrog-kombination av levodopa/karbidopa (foslevodopa/foskarbidopa) i en lösning för kontinuerlig subkutan infusion. Läkemedlen omvandlas in vivo till levodopa och karbidopa. Levodopa lindrar symtom vid Parkinsons sjukdom efter dekarboxylering till dopamin i hjärnan. Karbidopa, som inte passerar blodhjärnbarriären, hämmar den extracerebrala dekarboxyleringen av levodopa till dopamin, vilket betyder att en större mängd levodopa blir tillgänglig för transport till hjärnan och omvandling till dopamin.

Indikationen är för behandling av levodopakänslig Parkinsons sjukdom med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat.

Administreringen sker som kontinuerlig subkutan infusion, via en pump, under 24 timmar per dag. Det krävs ingen operation eller sjukhusinläggning vid uppstart av behandlingen.

Säkerhetsprofilen överensstämmer väl med den för andra läkemedel med levodopa/karbidopa och biverkningar relaterade till infusionsstället är oftast icke-allvarliga och lindriga eller måttliga i svårighetsgrad. De vanligaste biverkningarna (≥10 %) är reaktioner vid infusionsstället (erytem, knutor, celluliter, ödem och smärta), hallucinationer, fall, ångest och yrsel.

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en nervsjukdom som gör att hjärnan får svårt att kontrollera nervsignalerna som styr kroppens rörelser. Symtomen är relaterade till en brist på dopamin och uppkommer på grund av att de hjärnceller som tillverkar dopamin successivt förstörs. När sjukdomen fortskrider förvärras symtomen, vilket för en del patienter innebär att effekten av tablettbehandlingen inte längre ger tillfredsställande symtomlindring. Dessa patienter har behov av till exempel pumpbehandling med Produodopa.

Om AbbVie Neuroscience

Inom AbbVie Neuroscience fokuserar vi på att förbättra livet för människor som påverkas av Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, ALS, migrän, akut stroke och spasticitet efter stroke. Vi har flera godkända behandlingar tillgängliga och ännu flera under utveckling. Utmaningarna inom dessa områden är stora, men vi är beslutsamma i att ta fram innovativa behandlingar och vårdlösningar för patienter, närstående, vården och samhället.

Referenser:

  1. 1. Nationella riktlinjer, Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom, Socialstyrelsen, 2022. Available: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2022-11-8202.pdf

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige,och Twitter @abbvie_se.

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden