Gå direkt till innehåll
Telisotuzumab-vedotin (Teliso-V) visar positiva resultat för patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Pressmeddelande -

Telisotuzumab-vedotin (Teliso-V) visar positiva resultat för patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

  • Fas II-studien LUMINOSITY visade kliniska fördelar för viktiga effektmått
  • Teliso-V är det första antikroppskonjugat (ADC) som riktas mot proteinet c-Met och studeras hos patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med överuttryck av c-Met
  • Överuttryck av proteinet c-Met finns hos cirka 25% av patienterna med NSCLC med avancerad EGFR vildtyp3 och är förknippat med en dålig prognos för dessa patienter.4,5,6

AbbVie meddelar resultat från den enarmade fas II-studien, LUMINOSITY, som utvärderar telisotuzumab-vedotin (Teliso-V) hos patienter med överuttryck av proteinet c-Met vid avancerad/metastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp med vildtyp EGFR (epidermal growth factor receptor). Resultaten visade en total responsfrekvens baserat på en oberoende central granskning (Independant Central Review, ICR) på 35 procent för patienter med c-Met högrisk respektive 23 procent vid c-Met intermediärrisk.

Säkerhetsprofilen för Teliso-V överensstämde med tidigare fynd och inga nya säkerhetsproblem identifierades.

Fullständigt globalt pressmeddelande inklusive information om studiedata, indikation, kontraindikation, biverkningar, dosering och referenser återfinns här.


Om icke-småcellig lungcancer, NSCLC

Cirka 85 % av all lungcancer klassificeras som NSCLC1 och trots framsteg i behandlingen är lungcancer fortfarande den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall hos både män och kvinnor över hela världen.2 Överuttryck av proteinet c-Met finns hos cirka 25 % av patienterna med NSCLC med avancerad EGFR vildtyp3 och är förknippat med en dålig prognos för dessa patienter.4,5,6 Teliso-V, är ett antikroppskonjugat (antibody-drug conjugate, ADC) som studeras hos denna patientpopulation som har mycket begränsade behandlingsalternativ och där det för närvarande inte finns några godkända terapier.

Om Telisotuzumab-Vedotin (Teliso-V)

Teliso-V är det första antikroppskonjugatet riktat mot överuttryck av proteinet c-Met. c-Met är ett receptortyrosinkinasprotein som överuttrycks i många solida tumörer inklusive icke-småcellig lungcancer, NSCLC. För närvarande finns det inga godkända cancerterapier specifikt för patienter med c-MET överuttryckande NSCLC. Teliso-V är inte godkänt av någon tillsynsmyndighet och dess säkerhet och effekt har inte fastställts.

Om LUMINOSITY-studien

LUMINOSITY-studien (M14-239) är en pågående fas II-studie utformad för att identifiera målpopulationerna för NSCLC som överuttrycker c-MET och är bäst lämpade för Teliso-V monoterapi i den andra linjen eller tredje linjen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden