Följ AbbVie

Taggar

Företagsnyheter

Forskning och utveckling

Cancer

Reumatiska sjukdomar

Hudsjukdomar

Mag- och tarmsjukdom

Infektionssjukdomar

Företagsnyheter 19 Hepatit C 18 HCV 15 Kronisk Lymfatisk Leukemi 15 KLL 15 Immunologi 14 Hudsjukdomar 13 Cancer 13 Onkologi 12 Psoriasis 12 Behandling 10 Reumatiska sjukdomar 10 Venclyxto 9 Om AbbVie 9 Infektionssjukdomar 9 Upadacitinib 8 Venetoclax 7 Blodcancer 7 Humira 7 Hematologi 7 Risankizumab 7 MURANO 6 Dermatologi 6 Leukemi 6 Reumatoid Artrit 5 interferonfri 5 Plackpsoriasis 5 HS 4 CLL 4 JAK-hämmare 4 Rinvoq 4 eHälsolösningar 4 Reumatologi 4 hidradenitis suppurativa 4 hudsjukdom 4 Venetoklax 3 Psoriasisförbundet 3 spira-stipendiet 3 ASCO 3 genotyp 3 SSDV 3 BCL-2 3 IBD Home 3 samarbeten 3 Hållbara samarbeten 3 Kemoterapifri 3 RA 3 Brukarföreningen Stockholm 3 Partnerskap 3 Great Place to Work 3 Samarbete 2 innovation 2 särläkemedel 2 SELECT 2 Innovation Race 2 hepatitis c 2 Konsultativ Neurologi 2 oftalmologi 2 Sprututbyte 2 Katarina Lundqvist 2 Hälsa för brukare 2 Cancerläkemedel 2 Rätten till jämlik hälsa 2 Vitalis 2018 2 Almedalen 2018 2 Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi 2 Hållbar sjukvård 2 almedalen 2 R/R KLL 2 Behandlingsrefraktär 2 VR-doktorn 2 SKYRIZI 2 Företagskultur 2 eHälsa 2 ILC 2 Sveriges bästa arbetsplatser 2 CLL14 2 Mag- och tarmsjukdom 2 pangenotypsik 2 Forskning och utveckling 2 spira 2 Digitala hälsolösningar 1 genombrottsstatus 1 breakthrough therapy designation 1 pangenotypisk 1 Obinutuzumab 1 Sveriges bästa arbetsplatser 2017 1 Värdemodell för hemsjukvård 1 EXPEDITION-1 1 ILC-kongress 1 genotyp 3 1 8 veckors behandling 1 Endurance-3 1 Balazs Hodosi 1 Petra Tunbäck 1 Karin Berggård 1 Meirav Holmdahl 1 hudkliniken 1 innovationssamarbete 1 Hepatit C-behandling 1 Pangenotypisk behandling 1 Risamkizumab 1 Skånes Brukarförening 1 LARO-mottagning 1 Parkinson Home 1 BCL-2-hämmare 1 Stolta Magar 1 Brukarföreningen Göteborg 1 Psorisasis 1 Anna Kallur 1 Ansam Al-Bayatti 1 #vardpol 1 #svmed 1 EULAR 2018 1 EHA-kongress 1 Spria stipendium 1 subventionerat 1 Vitalis 2019 1 Psoriasis Home 1 e-hälsolösningar 1 SELECT-AXIS-1 1 Tidsbestämd behandling 1 1-linjen 1 Kemofri 1 ACR20-respons 1 SELECT-PsA 1 1 data 1 Life Science 1 crohns sjukdom 1 studie 1 stipendium 1 Graviditet 1 Microsoft 1 inflammatorisk tarmsjukdom 1 vitalis 1 biologiska läkemedel 1 läkemedelssubvention 1 TLV 1 Amning 1 patient 1 psoriasisartrit 1 akademiska sjukhuset 1 innovationer 1 cancervård 1 Smittskydd 1 synnedsättning 1 easl 1 AASLD 1 Kvalitetsmässan 1 Unga Reumatiker 1 RWE 1 resistens 1 CHMP 1 RAV 1 ankyloserande spondylit 1 ASH 1 IBD 1 H2 1 akut myeloisk leukemi 1 Läkemedel 1 Västerbottens läns landsting 1 kombinationsbehandling 1 aml 1 stödprogram 1 autoimmun sjukdom 1 Stolt 1 real world data 1 patientdelaktighet 1 Bristol Myers-Squibb 1 ögonsjukdom 1 levercirros 1 Adalimumab 1 EHA 1 john paoli 1 Nordic Life Science Days 1 greatplacetowork 1 #almedalen 1 Första linjen 1 värdebaserad vård 1 Ung med Psoriasis 1 Cirros 1 genombrottsbehandling 1 svenska sällskapet för dermatologi och venerologi 1 patientlagen 1 viekirax 1 Cosentyx 1 barnindikation 1 liver congress 1 ribavirin 1 secukinumab 1 PASI 1 pan-genotypisk 1 kompenserad cirros 1 SSVD 1 svenska sällskapet för dermatoloig och venerologi 1 spria 1 Amra Osmancevic 1 Kirsten Küssner 1 bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar 1 duvelisib 1 uveit 1 ögoninflammation 1 Icke-infektiös uveit 1 genotyp 4 1 AGATE 1 Health hub 1 Visa alla taggar

Rinvoq (upadacitinib) uppnår alla primära och sekundära effektmått i fas III-studie på psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 08:00 CET

AbbVie meddelar positiva resultat från den kliniska fas III-studien SELECT-PsA 1.

AbbVie har fått positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie har fått positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att CHMP gett ett positivt utlåtande för Venclyxto i kombination med obinutuzumab för behandling av tidigare obehandlade KLL-patienter. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till EU-kommissionen gällande godkännande för marknadsföring. EU-kommissionen förväntas fatta ett slutgiltigt beslut under första halvan av 2020.

Nya jämförande fas 3-data visar att Skyrizi (risankizumab) är signifikant bättre än Cosentyx (secukinumab) vid 52 veckor hos vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2020 08:53 CET

​Skyrizi (risankizumab) uppfyllde både primära och sekundära effektmått i en jämförande, öppen studie jämfört med Cosentyx (secukinumab)1 Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid 52 veckor (p<0,001)1 Inga nya säkerhetssignaler observerades1

AbbVie får godkännande från Europeiska kommissionen för Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit
Nya långtidsdata visar på fortsatta fördelar vid kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) gällande progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Nya långtidsdata visar på fortsatta fördelar vid kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) gällande progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, presenterar långtidsdata från en post-hoc-analys som ger ytterligare stöd för de långsiktiga kliniska fördelarna med tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab (VenR) hos patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Nya positiva data för RINVOQ (upadacitinib) avseende tecken och symtom hos patienter med ankyloserande spondylit

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 10:42 CET

AbbVie presenterar positiva data från fas 2/3-studien SELECT-AXIS 1, i vilken dubbelt så många vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS) som behandlades med RINVOQTM (upadacitinib; 15 mg, en gång dagligen) uppnådde det primära effektmåttet Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) 40 vid vecka 14, jämfört med placebo (52 procent jämfört med 26 procent; p<0,001).1

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för upadacitinib (RINVOQ) för behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 10:59 CEST

AbbVie meddelar att EMA kommitté för humanläkemedel gett ett positivt utlåtande om RINVOQ (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen i tablettform för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit som uppvisat otillräckligt svar på eller som är intoleranta mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s).

SKYRIZI för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige
 AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:04 CEST

Fas 3-data från CLL14-studien presenterades nyligen på ASCO (American Society of Clinical Oncology), EHA (European Hematology Association) och har publicerats i New England Journal of Medicine. Studien visar att patienter som behandlats med Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab levde signifikant längre utan sjukdomsprogression med bibehållen effekt även efter avslutad behandling.

AbbVie i Almedalen 2019

AbbVie i Almedalen 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 14:18 CEST

Den 1-4 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier.

AbbVie driver morgondagens vårdlösningar på Vitalis

AbbVie driver morgondagens vårdlösningar på Vitalis

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:21 CEST

För tredje året i rad deltar AbbVie den 21-23 maj på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte. På Vitalis för vi en dialog med flera olika aktörer i samhället för att lösa framtidens hälsoutmaningar, ofta i form av olika eHälsolösningar. Varmt välkommen till vår monter B03:21 för ett samtal kring framtidens vårdlösningar.

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 10:06 CEST

190513. AbbVie meddelar att Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

Årets SPIRA-stipendium fokuserar på projekt för stärkt engagemang hos patienter med psoriasis

Årets SPIRA-stipendium fokuserar på projekt för stärkt engagemang hos patienter med psoriasis

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 12:00 CEST

Årets SPIRA-stipendium går till två projekt som syftar till förbättrad uppföljning och sjukdomskontroll för psoriasispatienter. Pristagarna är Marta Laskowski, kliniken för Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Elisabeth Roth, hudkliniken Centralsjukhuset Kristianstad. SPIRA-stipendiet instiftades 2014 av AbbVie tillsammans med specialistläkarföreningen SSDV

AbbVie får EU-godkännande för SKYRIZI (risankizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

AbbVie får EU-godkännande för SKYRIZI (risankizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 07:48 CEST

EU-kommissionen har godkänt SKYRIZI (risankizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Skyrizi (risankizumab) är en humaniserad, monoklonal immunoglobulin G1 (IgG1) antikropp som utformats för att selektivt hämma IL-23 genom att binda till dess p19-subenhetoch utgör ett nytt behandlingsalternativ för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna.

AbbVie utses till Sveriges tredje bästa arbetsplats

AbbVie utses till Sveriges tredje bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 07:30 CET

För femte året i rad placeras AbbVie i topp bland Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work. Resultatet bygger på medarbetarnas åsikter om företagets kultur, och även den Culture Audit som beskriver företagets långsiktiga kulturarbete. Totalt har AbbVie ett tillitsindex på 94 procent, en siffra som väger samman områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för risankizumab (SKYRIZI™) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för risankizumab (SKYRIZI™) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 14:01 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) har gett ett positivt utlåtande för SKYRIZI™ (risankizumab), en interleukin-23-hämmare (IL-23) under utredning, för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som är kandidater för systembehandling.

VR-doktorn stärker patienter i mötet med vården

VR-doktorn stärker patienter i mötet med vården

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 07:00 CET

För första gången lanseras en VR-lösning för att förbättra mötet mellan patienten och vården, ett område där det idag ofta brister. VR-doktorn ska stärka patienten med kunskap och visar exempelvis hur livsglädje och drömmar kan få styra planeringen av vården. Bakom projektet står Unga Reumatiker, Stolta Magar och Ung med Psoriasis samt e-hälsoföretaget Cambio och biopharmaföretaget AbbVie.

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 09:15 CET

AbbVie, presenterar uppdaterade resultat från fas III-studien MURANO för venetoklax i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Resultaten presenterades under det årliga internationella hematologimötet ASH (American Society of Hematology, Annual Meeting & Exposition).

Ny studie visar hög utläkning efter 8 veckors behandling med Maviret vid kompenserad cirros hos patienter utan tidigare hepatit C-behandling
AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 07:38 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag att EU-kommissionen har godkänt ansökan om godkännande för Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.