Gå direkt till innehåll
Aquipta (atogepant) ingår nu i läkemedelsförmånen vid kronisk migrän

Pressmeddelande -

Aquipta (atogepant) ingår nu i läkemedelsförmånen vid kronisk migrän

  • Aquipta (atogepant) är den första och enda förebyggande CGRP-hämmaren i tablettform, gepant, som är godkänd vid episodisk och kronisk migrän hos vuxna inom EU
  • Subventionen gäller för behandling av personer med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar1
  • Kronisk migrän är en neurologisk sjukdom som cirka 200 000 svenskar lider av2

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Aquipta (atogepant) ingår i den svenska läkemedelsförmånen från 15 december 2023 enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av personer med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Aquipta subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.1

TLV konkluderar i sin analys att relevanta jämförelsealternativ till Aquipta utgörs av gruppen CGRP-hämmare som tillhandahålls inom läkemedelsförmånerna och att effekten är jämförbar med desamma.1 Resultaten i TLV:s kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden för Aquipta är densamma eller lägre än behandlingskostnaden för de subkutana CGRP-hämmarna.1

− Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som orsakar återkommande smärta och andra migränrelaterade symtom, med attacker som kan pågå i flera timmar eller dagar, vilket för väldigt många leder till missade möjligheter i livet. Vägen till adekvat behandling kan dessutom vara både lång och komplex, säger Lars Edvinsson, professor i Intern Medicin och överläkare vid Lunds universitetssjukhus samt ordförande i Huvudvärkssällskapet. För personer med svår migrän är det bra med ytterligare ett behandlingstillskott samt att vi kan erbjuda patienterna en ny beredningsform.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

För mer information eller önskemål om att komma i kontakt med Lars Edvinsson, vänligen kontakta:
Birgitta Björnek, External Affairs Manager, 08-684 44 600, e-post: birgitta.bjornek@abbvie.com

Om atogepant

Atogepant är en CGRP-hämmare i tablettform för förebyggande behandling av migrän hos vuxna som har fyra eller fler migrändagar i månaden. Aquipta är tillgänglig för förskrivning och ingår i läkemedelsförmånen för behandling av personer med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Aquipta subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.1

Tabletten om 60 mg tas som en daglig dos. CGRP är en peptid som uttrycks på de ställen i nervsystemet som är associerade med patofysiologin för migrän. Studier visar att CGRP-nivåerna är förhöjda under migränattacker och att selektiva CGRP-hämmare ger kliniska fördelar vid migrän. Atogepant har i studier som ligger till grund för godkännandet visat ge signifikant och varaktig minskning av genomsnittliga månatliga migrändagar.3,4

Om migrän

Migrän är en mycket vanlig neurologisk kronisk sjukdom. I Sverige beräknas 1,5 miljoner personer i alla åldrar leva med migrän varav cirka 200 000 har kronisk migrän.2

Kronisk migrän innebär att man har 15 eller fler huvudvärksdagar i månaden varav minst åtta är migrändagar, medan episodisk migrän innebär att man har färre än 15 huvudvärksdagar per månad.2

Personer med migrän upplever ofta att migränattackerna hindrar dem från att utföra dagliga aktiviteter samt påverkar deras arbetsförmåga och livskvalitet.5 Migrän medför även en social och ekonomisk börda för personerna som lever med och påverkas av migrän, men även för näringslivet och hälsovårdssystemet.6 Migrän beräknas kosta 50 miljarder euro årligen i Europa, i huvudsak på grund av minskad produktivitet och förlorade arbetsdagar.7

Om AbbVie Neuroscience

Inom AbbVie Neuroscience fokuserar vi på att förbättra livet för människor som påverkas av migrän, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, ALS, akut stroke och spasticitet efter stroke. Vi har flera godkända behandlingar tillgängliga och ännu flera under utveckling. Utmaningarna inom dessa områden är stora, men vi är beslutsamma i att ta fram innovativa behandlingar och vårdlösningar för att förbättra för patienter, närstående, vården och samhället.

Referenser:

1. TLV Dnr 2452/2023 Beslut om subvention gällande Aquipta (atogepant)
2. Riktlinje för migrän. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso-och sjukvård 2022-10-25
3. Pozo-Rosich P., et al. The Lancet. Atogepant for the Preventive Treatment of Chronic Migraine (PROGRESS). 2023; DOI: 10.1016/S0140-6736(23)01049-8.
4. Ailani J, et al. NEJM. Atogepant for the Preventive Treatment of Migraine. 2021; 385:695-706. DOI: 10.1056/NEJMoa2035908.
5. Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, Cottrell S. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011;31:837-850.
6. Messali A, Sanderson JC, Blumenfeld AM, et al. Direct and indirect costs of chronic and episodic migraine in the United States: a web-based survey. Headache. 2016;56:306-322.
7. Rethinking Migraine in times of COVID-19. European Brain Council. 2023. Available at: https://www.braincouncil.eu/projects/rethinking-migraine/. Accessed August 11, 2023.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden