Gå direkt till innehåll
Data från fas III-studien ELEVATE som utvärderade Aquipta (atogepant) vid förebyggande behandling av episodisk migrän är nu publicerad i The Lancet Neurology

Pressmeddelande -

Data från fas III-studien ELEVATE som utvärderade Aquipta (atogepant) vid förebyggande behandling av episodisk migrän är nu publicerad i The Lancet Neurology

  • Fas III-studien ELEVATE uppfyller alla primära och sekundära utfallsmått avseende huvudvärksrelaterade kliniska parametrar samt visar att Aquipta (atogepant) är en effektiv och vältolererad förebyggande behandling av episodisk migrän hos personer som provat två till fyra klasser av konventionell oral förebyggande behandling med bristande effekt1

  • Resultaten visar att Aquipta kan vara ett förebyggande behandlingsalternativ för dessa personer som lever med en stor sjukdomsbörda
  • Aquipta ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av personer med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar2

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att The Lancet Neurology har publicerat fullständiga resultat från fas III-studien ELEVATE som utvärderade atogepant som förebyggande behandling av episodisk migrän hos personer som inte tolererar eller har bristande effekt med två till fyra klasser av konventionell oral förebyggande behandling.1

Studieresultaten visar att patienter som fick atogepant 60 mg en gång dagligen upplevde en minskning med 4,2 dagar gällande deras genomsnittliga månatliga migrändagar under den 12 veckor långa behandlingsperioden jämfört med 1,9 dagar som observerades i placeboarmen (p<0,0001). Av de 309 patienterna hade 56 procent tidigare provat två klasser av konventionell oral förebyggande behandling, medan 44 procent hade provat tre eller flera behandlingsklasser. De främsta orsakerna till avhopp från tidigare behandlingar angavs som brist på effekt eller intolerabilitet.1

Episodisk migrän omfattar personer som har 4-14 huvudvärksdagar per månad.3 Personer som lever med migrän kan uppleva frekventa funktionsnedsättande anfall, som hindrar dem från att utföra dagliga aktiviteter, vilket påverkar deras livskvalitet avsevärt.4 Denna neurologiska sjukdom medför sociala och ekonomiska bördor både för personerna som lever med migrän, men också på sjukvårdssystemet och samhället i stort.5

− På AbbVie är vi beslutsamma i vårt engagemang för att förbättra livet för människor som påverkas av neurologiska sjukdomar så som migrän, säger Ivana Flais, PhD Med och medicinskt ansvarig för migrän på AbbVie i Skandinavien. Vi är väl medvetna om hur mycket migrän kan påverka en persons liv – såväl familjeliv, som karriär och socialt liv. Därför är det viktigt att det finns behandlingsalternativ som kan ge hopp till dem som tidigare har provat andra förebyggande migränbehandlingar utan tillfredsställande resultat.

ELEVATE-studien uppfyller alla primära och sekundära utfallsmått avseende huvudvärksrelaterade kliniska parametrar och visar en statistiskt signifikant minskning av genomsnittliga månatliga migrändagar för dem med episodisk migrän som tog atogepant 60 mg dagligen jämfört med placebo. Det primära utfallsmåttet var förändringen från baslinjen i genomsnittliga månatliga migrändagar under 12 veckor. De sekundära utfallsmåtten inkluderade parametrarna förändring från baslinjen gällande mer än 50 procents minskning av genomsnittliga månatliga migrändagar samt antal dagar med behov av akut medicinering.1

Säkerhetsprofilen för atogepant 60 mg dagligen överensstämmer med vad som tidigare observerats med substansen. De vanligast rapporterade biverkningarna (≥ 5 procent i någon behandlingsarm) inkluderade förstoppning, COVID-19, illamående och nasofaryngit.1

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


Referenser:

1 Tassorelli C, Nagy K, Pozo-Rosich P, et al. Safety and efficacy of atogepant for the preventive treatment of episodic migraine in adults who were previously failed by conventional oral preventive treatments (ELEVATE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3b trial. The Lancet Neurology. February 2024.

2 TLV Dnr 2452/2023 Beslut om subvention gällande Aquipta (atogepant)

3 Katsarava, Z, Buse, D., Manack, AN., Lipton, RB. Defining the differences between episodic and chronic migraine. Curr Pain Headache Rep. 2012; 16(1): 86–92.

4Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, Cottrell S. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011;31:837-850.

5Messali A, Sanderson JC, Blumenfeld AM, et al. Direct and indirect costs of chronic and episodic migraine in the United States: a web-based survey. Headache. 2016;56:306-322.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X @abbvie_se. (tidigare Twitter).

Kontakter

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden