Gå direkt till innehåll

Kategorier: hudsjukdomar

Nya head-to-head studiedata visar att upadacitinib (Rinvoq) är signifikant bättre än dupilumab (Dupixent) avseende primära och alla sekundära effektmått vid atopisk dermatit

Nya head-to-head studiedata visar att upadacitinib (Rinvoq) är signifikant bättre än dupilumab (Dupixent) avseende primära och alla sekundära effektmått vid atopisk dermatit

AbbVie meddelar positiva resultat från LEVEL UP, en öppen, blindad fas IIIb/IV-studie, som utvärderade effekt och säkerhet av upadacitinib samt dupilumab hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) med måttlig till svår atopisk dermatit som svarat otillräckligt på systemisk behandling eller när användning av sådan behandling inte varit lämplig.

Nya långtidsdata för Rinvoq (upadacitinib) visar på bibehållen effekt och säkerhet vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

Nya långtidsdata för Rinvoq (upadacitinib) visar på bibehållen effekt och säkerhet vid behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

AbbVie meddelar nya långtidsdata från fas III-studierna (Measure Up 1, Measure Up 2 och AD UP) som visar på bibehållen effekt- och säkerhetsprofil vid behandling med upadacitinib hos vuxna och ungdomar från 12 år med måttlig till svår atopisk dermatit i upp till 140 veckor. Studieresultaten presenterades nyligen på den årliga dermatologikongressen, EADV.

AbbVie lanserar hemsida som stöd till den som lever med atopisk dermatit (AD)

AbbVie lanserar hemsida som stöd till den som lever med atopisk dermatit (AD)

En bättre vård innebär bland annat att man som patient känner sig delaktig men att förbereda sig, känna till sina rättigheter och veta vad man ska fråga under ett läkarbesök är inte alltid enkelt. Med detta som utgångspunkt har vi skapat en webbplattform, atopiskdermatit.se, där atopiker kan hitta information och verktyg för en bättre dialog med sin vårdgivare och få det stöd de behöver.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden